Tom hangar koster en million i året

På Banak i Lakselv skal det bygges ny hangar til de nye redningshelikoptrene. Den gamle hangaren kommer til å koste en million kroner i året - selv om den blir stående tom.

Hangar Banak

Denne hangaren som i dag brukes av Sea King helikoptrene på Banak blir stående tom når den nye hangaren er ferdigbygget.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

På lufthavna i Lakselv skal det bygges en ny hangar for å huse de nye redningshelikoptrene som kommer i 2019.

Justisdepartementet har sagt ja til den 5000 kvadratmeter store hangaren som vil koste over 100 millioner kroner.

Dette er samme samme løsningen som på Sola flyplass og på Ørlandet.

Den gamle hangaren som dagens Sea King helikoptre bruker, kan ikke rives.

Dette fordi den er bygget fast i en annen hangar som Herkules-fly og besøkende F-16 fly bruker.

Hvis den ene hangaren rives, vil det ødelegge den andre.

Må betale for overflødig hangar

Jan Arild Ellingsen ved talerstolen under Stortingets spørretime

Jan Arild Ellingsen i justiskomiteen reagerer på at en tom hangar koster en million i året.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Dermed vil den ene hangaren bli overflødig når hangaren til de nye redningshelikoptrene står ferdigbygget, noe som koster.

Ifølge Forsvarsbygg vil det koste 750.000 kroner i året for å holde det tomme bygget intakt. Likevel vil det erfaringsmessig, koste rundt en million kroner.

Derfor har Forsvarsbygg sendt brev til justisdepartementet der de krever at en million kroner skal betales i husleie hvert år.

– Dette høres ikke spesielt smart ut for å si det enkelt, sier Jan Arild Ellingsen (Frp) i Stortingets justiskomité.

– Organiseringen er problemet

Han mener at dette virker som en typisk sak der man sløser penger, og at det henger litt sammen med hvordan eierskapet av redningshelikoptrene er organisert.

Forsvaret skal drifte redningshelikoptrene, mens det er Justis- og beredskapsdepartementet som tar regningen.

– Selvfølgelig vil forsvaret legge føringer på hva som er mest hensiktsmessig for dem og ikke ta like mye hensyn til de som må betale regninga. I dette tilfellet er det justisdepartementet, sier Ellingsen.

AgustaWestland AW 101

Helikoptertypen AgustaWestland AW 101, som benyttes av den britiske marinen, blir de nye norske redningshelikoptrene.

Foto: Wikimedia commons

Han mener redningshelikoptrene heller burde hatt base i Hammerfest.

– Frp foreslo i sin tid at vi skulle flytte tjenesten fra Banak til Hammerfest og samordne med private aktører for å ha flere å dele regninga med, sier Ellingsen.

Merutgiftene er vurdert

Til NRK svarer Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post at nybyggingen av hangaren ble vurdert som ett av flere alternativer og vurdert å ha lavest kostnads- og fremdriftsrisiko.

Hangar Banak

Denne hangaren ved Lakselv lufthavn kan ikke rives, selv om den blir stående tom. Hangaren koster en million kroner i året å holde intakt.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Samtidig vil denne løsningen ha høyest kvalitet for redningstjenesten, ifølge departementet.

De bekrefter at den ene hangaren vil bli stående tom frem til man eventuelt finner annet bruksområde for den, og at det vil koste penger for å holde bygget intakt.

– Endelig avklaring omkring disse utgiftene, er til behandling i departementet. Merugiftene er imidlertid tatt med i den samlede vurderingen ved valg av løsning, sier Andreas Skjøld-Lorange som er senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.