Tolletaten gjør flere narkotikabeslag enn før i fiskebåter: – Rus er utilgivelig, sier fiskarlaget

Bruk av narkotika blant mannskap på større fiskebåter er et økende problem, mener tollvesenet. – Hasj og amfetamin er mest vanlig, sier seksjonssjef i Tolletaten.

Kjell Ingebrigtsen

Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag. Han sier det skal være nulltoleranse for bruk av rus om bord på fiskebåter.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Fiskeryrket er et tøft yrke hvor du kanskje jobber seks timer av og seks timer på og seks timer av. Da kan det være fristende å ty til cannabis for å slappe av og amfetamin for å være våken.

Ragnar Dahl er seksjonssjef for Tolletaten i Tromsø. Til tross for at mange fartøyer har nulltoleranse for all bruk av rusmidler gjøres det oftere beslag av narkotika nå enn før.

Og det er ikke nødvendigvis fordi Tolletaten har flere kontroller, sier han.

– Jeg tror heller at det har vært en generell dreining mot at småbruk av hasj og amfetamin har blitt lettere akseptert også i denne yrkesgruppen, som i samfunnet ellers. Bruken foregår i det skjulte blant enkelte av mannskapene uten at alle vet om det, sier Dahl.

Ragnar Dahl, seksjonssjef i Tolletaten

Roger Dahl er seksjonssjef i Tolletaten.

Foto: Tolletaten

Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag. Han sier han har hørt om enkelttilfeller der det har vært rusbruk om bord på fiskebåter. Dette er helt uholdbart, sier han.

– Det kan være med å forspille den sikkerheten vi er helt avhengig av for å få utført jobben vår godt nok. Når vi ser at det kan være en økning, må vi sørge for at den blir stoppet. Rus er utilgivelig.

Finner stoff på lugarene

Tolletaten har kontroll av all vareførsel inn og ut av landet. Alle fartøyer som beveger seg inn og ut av tollsonen til havs, kan få tollere på besøk. Av og til med narkotikahund.

Da finner de stadig oftere narkotika til eget bruk. Brukerdoser, sjelden mer enn 10–15 gram, som eieren har tenkt å bruke om bord på den kommende turen.

Stoffet kan være gjemt i bagasje, på personen, i garderobeskap eller i nærheten av arbeidsplassen.

– Men i hovedsak gjør vi beslag på lugarene og i bagasjen. Der kan de gjemme seg bort og kapteinen har ikke anledning til å gå inn der og inspisere, sier Dahl.

– Det er mange gjemmeplasser om bord, men en narkotikahund har 10.000 ganger sterkere luktesans enn et menneske, og finner som regel stoffet som er gjemt, sier Dahl.

De største fiskebåtene med mange ansatte om bord, er ofte i flere uker i strekk på havet.

Med en bredere sammensetning av mannskap enn på mindre fartøy, ser vi at det kan være mindre grupper om bord som misbruker narkotika, mens vi på mindre fartøy med mannskap fra samme sted ser lite av dette.

Utgjør en sikkerhetsrisiko

Dahl sier at de som blir tatt med narkotika, som regel får sparken der og da. Men disse personene kan senere dukke opp på andre båter, eller på samme båt.

– Det kan være flinke folk, eller det kan være mannskapsmangel, så de får en sjanse til.

Dahl sier han også har inntrykk av at det i enkelte fiskefartøy med utenlandsk besetning er mer akseptert med rus blant mannskapet, men ønsker ikke å skjære alle over samme kam.

– Dette hører heldigvis til unntakene, og jeg har inntrykk av at rederiene hovedsakelig har nulltoleranse, sier han.

Dahl viser til at rus utgjør en sikkerhetsrisiko om bord, uavhengig av hva slags jobb man har.

– Amfetamin kan gjøre folk aggressive og utagerende. Hasj og hallusinogener gir en rus som gir deg en annen virkelighetsoppfatning enn det som er realiteten. Det er i seg selv en stor risiko med tanke på hvor du befinner deg, sier han.

Skipper

Skipper Jon Atle Bjørnø på autolinebåten «Stormhav» sier det er totalforbud mot alle rusmidler om bord.

Foto: Privat

– Nulltoleranse

6. oktober i år fant tollere flere brukerdoser med hasj, amfetamin og hallusinogener under en rutinemessig kontroll på autolinebåten «Stormhav» ved kai i Tromsø. To av mannskapet fikk sparket.

Episoden har vært omtalt i en rekke medier, deriblant Fiskeribladet, og rederiet har vært navngitt. Skipper Jon Atle Bjørnø liker dårlig at det var narkotika i båten.

– Hos oss er det nulltoleranse for rus. Denne hendelsen er så langt fra det vi står for. Vi føler oss uthengt, sier han og fortsetter:

– De som ble tatt, var folk som var på sin første tur med oss, så de var ikke en del av det faste mannskapet. Vi er veldig glade for at tollerne kommer og kontrollerer, for vi vil ikke ha noen form for rusmidler om bord.

Han innrømmer imidlertid at rutinene deres har vært for dårlige på enkelte områder.

I ettertid har det kommet fram at enkelte i mannskapet hadde kjent det de mente måtte være hasjlukt fra et av toalettene i båten.

– Jeg har nå gitt klar beskjed om at de må komme til meg med slik mistanke, sånn at jeg kan ta affære. Dette skal vi få bedre rutiner på.

Autolinebåten har et mannskap på 24 fordelt på to skift. I tillegg har de fire lærlinger.

Stormhav

«Stormhav» har 24 ansatte og fire lærlinger, fordelt på to skift. Det er større fartøy som dette det stadig oftere gjøres narkotikabeslag på, ifølge seksjonssjefen i Tolletaten i Tromsø.

Foto: Seacon

– Ikke lov å ransake

Bjørnø sier bruk av narkotika er et utbredt problem. Han vet om flere seriøse rederier som har havna i samme båt som dem.

– Ofte går det under radaren at tollvesenet har gjort beslag. Det er båter som har sparka både tre, fire og fem mann i slengen etter at de har blitt tatt med narkotika, sier han.

Før var det mer alkohol som kunne bli forsøkt tatt med om bord. Det var enklere.

– Kommer det noen med fire kasser øl, blir det oppdaga lett. Men narkotika kan smugles i snusbokser, uten at vi har mulighet til å kontrollere. Vi har ikke lov til å ransake bagasje eller lugarene, sier skipper Bjørnø.

Han forteller at tolletaten har vært fire ganger om bord med hund.

– De er hjertelig velkomne tilbake. Vi har ingenting å skjule, sier han.

Men ikke alle rederier og båter tar rusbruk like høytidelig. Det har Bjørnø fått erfare.

– Jeg vil ikke navngi noen, men det er et par rederier vi ikke lenger tar inn folk fra. Hvis noen søker seg til oss etter å ha jobba der, så blir de ikke vurdert. Vi har hatt flinke folk her som har slutta og gått tilbake til sine gamle båter, fordi vi ikke godtok rus som deres tidligere arbeidsgiver, forklarer han.