To varetektsfengslet i opprulling av landsdekkende krabbeliga

Politiet mener de to som er varetektsfengslet er sentrale i krabbeligaen de har rullet opp. Begge nekter straffskyld, den ene har bakgrunn fra transportnæringen.

Kongekrabbeklør og politets beslag av penger

Omsetningen skal ha foregått over lang tid, og nettverket skal ha tjent flere millioner kroner på virksomheten.

Indre Finnmark tingrett slo i dag fast at det er fare for at to av de siktede i kongekrabbesaken vil ødelegge for politiets etterforskning dersom de får gå fri.

I tillegg til at de varetektsfengsles i fire uker, blir de ilagt brev- og besøkskontroll fram til 6. desember.

Indre-Finnmark tingrett

Indre Finnmark tingrett har varetektsfengslet to av et titalls siktede i kongekrabbesaken. De som er fengslet er hjemmehørende i Finnmark, men politiet sier de andre som er siktet kommer fra hele Norge.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Den kriminelle gruppen framstår som et nettverk som driver fangst, lagring, transport og omsetning av ulovlig fanget kongekrabbe, slår tingrettsdommer Ragnhild Marit Sara fast i kjennelsene.

Politiet mener de er sentrale i nettverket som nå er rullet opp. De er siktet for organisert, grovt brudd på havressursloven og ulovlig omsetning eller grovt heleri.

Åtte personer er siktet i Finnmark, i tillegg er det gjort beslag og siktelser i Troms, Sør-Vest, Agder og Øst politidistrikter. Totalt er et ukjent antall personer siktet i saken, politiet omtaler det som et titalls.

Nekter straffskyld

De siktedes advokater forteller at ingen av dem har innrømmet straffskyld.

– Man skjønner vel det at han ville bli fengslet med det materialet som er lagt fram, sier advokat Vegard Aaløkken, som representerer den yngste av de to siktede.

– Hva legger du i det? Var det en overbevisende sak som ble presentert?

– Nei, jeg kommer ikke til å karakterisere politiets arbeid.

Også den eldste av de to siktede stiller seg avvisende til siktelsen.

– Det jeg skal si på dette stadiet av saken er at han har samtykket til varetektsfengsling, men han har ikke sagt at han er skyldig slik som siktelsen lyder, sier advokat Vidar Zahl Arntzen.

Politiets beslag av kongekrabbe fra nettverket de har rullet opp.

Politiets beslag av kongekrabbe fra nettverket de har rullet opp

Foto: Politiet

Siktet har bakgrunn fra transportsektoren

En av de siktede har jobbet i et transportselskap i Øst-Finnmark. Selskapet ble lagt ned tidligere i år, NRK har vært i kontakt med den tidligere innehaveren. Han bekrefter at den siktede var ansatt der fram til for noen måneder siden, men avviser kjennskap til det hans tidligere ansatte nå er varetektsfengslet for.

Da NRK spurte om hvorvidt selskapets biler har blitt benyttet til transport av kongekrabber, la vedkommende på telefonen.

– Jeg vil ikke kommentere om dette selskapet er del av etterforskningen, sier politioverbetjent Torstein Pettersen, som leder etterforskningen.

Torstein Pettersen

Politioverbetjent Torstein Pettersen er leder ved avsnitt for taktisk etterforskning, Finnmark politidistrikt.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vil ikke forklare seg

Politioverbetjent Pettersen hos Finnmark politidistrikt sier de to som nå er varetektsfengslet ikke har latt seg avhøre.

– De to har valgt å ikke forklare seg, men vi håper at de skal la seg avhøre senere, sier Pettersen.

Ifølge retten har politiet fortsatt en del etterforskning igjen, og mener det er fare for bevisforspillelse om de to siktede får gå fri.

– Påtalemyndigheten opplyser at det i den videre etterforskningen vil være behov for avhør av andre involverte og av vitner. Retten anser dermed at det foreligger reell og konkret mulighet og sannsynlighetsovervekt, for at siktede vil forsøke å påvirke andre involverte og vitner i sakskomplekset, skriver retten videre.

Vil ikke si om noen har tilstått

Politiet har opplyst at det tidligere denne uken ble gjennomført en koordinert aksjon flere steder i landet. Mattilsynet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet deltok i aksjonen.

– Alle som er siktet er avhørt eller forsøkt avhørt, men vi vil ikke gå ikke inn på om de har innrømmet noe i avhør, sier politioverbetjent Pettersen.

Men de to som nå er varetektsfengslet skal ha hatt en spesiell rolle.

– Vi anser de to som nå er varetektsfengslet for å være sentral både når det gjelder fangst og omsetning, derfor var det avgjørende for oss at vi fikk det vi ba om.