To syriske familier har søkt tilflukt i kirke i Hammerfest

To familier på tilsammen åtte personer bor nå på madrasser i Rypefjord kirke i Hammerfest, der de har søkt kirkeasyl. – Vi har et ansvar for å gi dem trygghet, sier prest Jon Arne Tandberg.

Kirkeasyl, Rypefjord kirke

To syriske familier har søkt kirkeasyl i Hammerfest i frykt for å bli sendt til Russland. Her fra Rypefjord kirke. Fra venstre: Rased, Dima, Basel, Gema, prest Jon Arne Tandberg.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi har reist fra Syria til Norge fordi vi vil ha et trygt liv for våre barn, sier Dima, som samen med mann, barn og en annen syrisk familie, har bedt kirka i Hammerfest om beskyttelse fra å bli sendt ut av Norge.

Det var lokalavisa Hammerfestingen som først meldte dette.

Søkte asyl etter kirkekaffen

Dima forteller at de to familiene har rømt fra en krigssituasjon i hjembyen i Syria. De frykter for egne og barnas liv, dersom de blir sendt samme veien tilbake via Russland.

Prest Jon Arne Tandberg

Prest Jon Arne Tandberg.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK

På madrasser i den lille kirka bor nå de to familiene, som til sammen har fire barn.

– I en lang samtale etter kirkekaffen ga familiene sterkt uttrykk for deres utrygghet for situasjonen de er oppe i nå. De søkte trygghet i kirkerommet og ønsket ikke å gå herifra, forteller prest i Rypefjord kirke, Jon Arne Tandberg.

Har ikke bodd i Russland

Familiene er kristne tilhører den syriske ortodokse kirken, og er dermed en av mange religiøse minoriteter som er nærmest fritt vilt i det krigsherjede Syria.

Under president Assads styre før krigen startet levde den kristne minoriteten stort sett i fred for overgrep og forfølgelse, forteller Tandberg.

– Dette er personer har blitt sendt direkte fra en krigssituasjon i Syria, og fått visum i hånden og blitt sendt via Russland i løpet av en dag eller to. De står i fare for å bli behandlet på samme måte som de som har hatt en livssituasjon i Russland, sier Tandberg.

– Vi har et ansvar

Asylsøknadene er ennå ikke ferdigbehandlet.

Men etter en samtale med UDI, og signaler om utsendelse, økte frykten for at de igjen skulle befinne seg i en uholdbar situasjon med barna.

Som NRK meldte torsdag er nå uttransporten av asylsøkere tilbake til Russland i full gang.

Presten forteller at menigheten legger ned stor innsats for å etablere en holdbar bosituasjon for familiene.

– Jeg vil si at vi har et ansvar for å gi dem som kommer til oss trygghet. Det er det våre verdier er bygget på. Også disse personene skal ha en trygghet for deres framtid og at situasjonen blir behandlet på verdig vis med at vi tar imot deres søknad om asyl, sier Tandberg.

Kirkeasyl, Hammerfest

Det er her i Rypefjord kirke i Hammerfest at de to familiene har søkt kirkeasyl.

Foto: Jan Harald Tomassen/NRK