Sier ja til to skip med asylsøkere i Tromsø havn

Tromsø havn kan ta imot to fartøy for å huse asylsøkere. Utlendingsdirektoratet ser for seg at hver av disse skipene skal huse 100 til 600 personer.

Tromsø havn

Utlendingsdirektoratet ønsker seg asylskip i enkelte havner i byer i Nord-Norge. Tanken er at disse skipene skal fungere som midlertidige mottak, og nå har havnesjefen i Tromsø sagt ja til to slike båter i Tromsø havn.

Foto: HINRICH BÄSEMANN

Det er svaret havnesjef Halvard Pettersen har gitt myndighetene på spørsmål om hvor mange skip med asylsøkere Tromsø havn har plass til.

Det var i starten av november Utlendingsdirektoratet (UDI) tok til orde for at passasjerskip kunne fungere som midlertidig mottak i byer i Nord-Norge.

Det store antallet asylsøkere som har kommet til Norge de siste månedene har gjort at UDI har sett seg etter alternative måter å huse dem på.

UDI: – Ikke avgjort

Pettersen sier det er aktuelt å bruke kaiområdet ved Sør-Jeteen i Tromsø til de to fartøyene med asylsøkere.

– Det er dette området som egner seg best, for der har vi strøm og vann, sier han til NRK.

Utlendingsdirektoratet opplyser til NRK at de ennå ikke har avgjort hvilke havner i Nord-Norge som kan bli brukt til å huse asylsøkere. I går ble det kjent at Harstad havn ikke har plass til noen slike skip.

Plass til flere hundre

John Olav Kroken, presserådgiver i UDI, sier at de for seg passasjerskip eller lektere med plass til flere hundre mennesker.

– Vi har vært i kontakt med konkrete firmaer, og enkelte firmaer har spilt inn muligheter til oss. Men det er foreløpig for tidlig å si hvem det er snakk om, skriver han i en e-post.

– Vi må velge byer og havner i Nord-Norge som har gode nok vann- og avløpsordninger og relevante kommunale tjenester. I tillegg må driftsoperatøren av en slik ordning ha tilgang på arbeidskraft i området. Vi vurderer fortløpende når dette kan være på plass, skriver Kroken videre.

I oktober ankom cirka 8800 asylsøkere til Norge, mot 4900 i september. Det opplyste UDI-sjef Frode Forfang under en pressekonferansen i starten av november. Norge mottok flere asylsøkere bare i september alene enn i første halvår av 2015.

– Jeg regner med at leie av passasjerskip som kan legge til havn og fungere som midlertidig mottak i ulike nordnorske byer raskt vil være på plass. Vi trenger løsninger som kan stå seg over en vinter, sa Forfang under pressekonferansen.

Inntil ett år

Pettersen sier at han har fått opplyst at det er aktuelt å huse asylsøkere i Tromsø havn i inntil ett år.

– UDI har ikke kommet med noen spesifikke krav til sikkerhet og vakthold ved eventuell asylskip i Tromsø, men det vil nok bli en viss form for vakthold her. Fartøyene vil nok ha en resepsjon om bord, som til en viss grad kan kontrollere hvem som beveger seg av og på, sier han.