To pågrepet i storaksjon

Politiet i Troms har pågrepet to personer i forbindelse med en tverretatlig aksjon mot arbeidslivskriminalitet. En er pågrepet for ulovlig arbeid og en for ulovlig opphold, opplyser politiet. Under aksjonen ble det også blant annet avdekket omfattende bruk av svart arbeid, og gjort beslag av umerket fisk.