To høytytende gårder i Finnmark

Fagbladet Buskap gir hvert år ut en oversikt over de besetningene som har høyest ytelse i Norge. I år var det to gårdsbruk i Finnmark som kom inn på denne listen. Blant gårdsbrukene under 20 årskyr var bonde Viggo Myhre fra Lebesby på en 3. plass. Blant gårdene med 20–40 årskyr var Alta-bøndene Gunn og Benjamin Hykkerud inne på lista.