To dødsulykker på mørke veier

I perioden 2011 til 2015 var det to dødsulykker på mørke veger i Troms. Dette er blant de laveste antall i landet. De tynt befolka fylkene Nordland og Hedmark hadde flest dødsulykker på mørke veger i samme periode. Det opplyser Statens vegvesen. Totalt 14 prosent av de 685 dødsulykkene i Norge i perioden 2011–2015 skjedde på mørke veger.