Hopp til innhold

– Fisketuristene slipper ut to av tre torsk

En fersk rapport fra Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet viser at turister som kommer til Norge på fiskeferie sliper ut igjen to av tre torsk de fisker.

Torsken tåler kanskje ikke å slippes ut.

To av tre torsk som fiskes av turister i Norge, slippes ut i sjøen igjen.

– Hovedgrunnen til at de slippes ut er at fiskene er for små. Men det er også andre grunner, som for eksempel at folk har for mye fisk og har fisket opp kvoten på 15 kilo. Men noen driver også med frivillig fang og slipp. De tar nesten ikke noe opp, sier Keno Ferter.

Det er altså snakk om store mengder fisk som slippes ut igjen i sjøen. Nå vil Ferter undersøke hvor mye av torsken som overlever denne behandlingen.

– Vi undersøker dødeligheten for torsken som slipper ut og hvilken effekt dybden har. Vi tar torsk på ulike dybder og setter den ut igjen i merder for å se hvilken effekt ulik dybde har på fisken som bli fisket og sluppet ut igjen, sier Ferter.

Fisken får dykkersyke

For mens mange mener at såkalt «catch and release» er bra for å bevare fiskebestanden, mener Ferter at mye av fisken ikke overlever dette.

Han forteller at fisken får noe som sammenlignes med vår dykkersyke dersom den hentes opp fra dypt vann.

– Svømmeblæren blåser seg opp på grunn av den store trykkforskjellen fra bunnen til overflaten. I noen tilfeller klarer ikke fisken da å dykke ned igjen, sier Ferter.

Han tror at mye fisketurisme i et lite område kan ha effekt på mengden fisk i området.

Ferter håper at forskningen skal munne ut i nye retningslinjer for fisketuristene, både når det kommer til størrelse på fisk og hvilken dybde de kan slippe fisken ut igjen i.

Fiskarlaget reagerer

Leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen har lenge kritisert det han mener er ukontrollert fisketurisme i Norge.

– Jeg tror faktisk at i støtene er det mye mer enn det. Det begrunner jeg med at når folk er på en betalt tur der du har en ukes opphold og du er ute og fisken biter i ett og du ligger der hele døgnet så tror jeg det må være mye mer som går over bord, sier Nilsen.

Han forteller at fisk som hentes opp fra 100 meters dyp eller mer kan få store problemer. Det er langt fra sikkert de overlever å slippes ut i fjorden igjen.

Nå mener fiskerlaget at fisketurismen må kontrolleres bedre enn i dag:

– Om man skal ha turistfiskenæring i Norge, kan det ikke utvikle seg til å bli en kriminell næring. Det har jeg sagt lenge, sier Nilsen.