Tjener fett på klippfisk – legger ned etter flere år i Måsøy

Hermann Export har siden 2009 tjent over 50 millioner kroner på klippfiskeksport fra Havøysund. Nå legges bedriften ut for salg. Endel av årsaken er konflikt med Måsøy kommune.

Klippfisk

Illustrasjonsfoto. Klippfiskproduksjonen ved Hermann Export har årlig hatt en omsetning på 150 millioner kroner, og sørget for opptil 60 arbeidsplasser i Måsøy kommune. Nå avvikles bedriften.

Foto: Troms Arbeiderparti / Flickr

Da klippfiskselskapet Hermann Export etablerte seg i Havøysund i 2002, var det stor jubel i fiskerikommunen Måsøy. Nå vil selskapet avslutte aktiviteten i Havøysund.

Årsaken er blant annet krangel om husleie og rettslige prosesser med Måsøy kommune.

– For et forretningsforetak er det veldig vanskelig å være i konstant konflikt med kommunen. Det går ut over motivasjonen for å drive videre, sier styreleder i Hermann Export, Kenneth Mikkelsen.

Flere rettslige runder

Nylig falt det dom i den andre av to rettsrunder. Hammerfest tingrett dømte Hermann Export til å betale Måsøy kommune 1,3 millioner kroner i husleie og saksomkostninger.

– Den første saken gjald ikke tilbakeholdelse av leien, men det forhold at kommunene hadde fakturert og mottatt mer leie enn berettiget. Hermann Export AS fikk i denne saken rettens medhold i at kommunen hadde fakturert og mottatt vesentlig mer en berettiget, sier Mikkelsen.

– Grunnet foreldelse ble kommunen kun dømt til å tilbakebetale ca. 1 million i husleie. Retten kom også til at kommunen måtte dekke sine egne saksomkostninger, sier han.

– Etter at dommen var rettskraftig valgte kommunen å fakturere saksomkostningene som retten hadde bestemt at kommunen skulle dekke selv som en leiekostnad, dvs. at Hermann skulle betale kommunens saksomkostninger som husleie, sier Mikkelsen.

– Den andre saken gjaldt spørsmålet om kommunen var berettiget å kreve saksomkostningene fra den første saken som husleie. Dette har Hammerfest tingrett gitt kommunen medhold i. Vi er ikke enig i rettens konklusjon. Dommen er ennå ikke rettskraftig, og det er således ikke avklart om denne vil bli anket, understreker Mikkelsen.

Havøysund, Måsøy kommune

Havøysund i Måsøy kommune.

Foto: Allan Klo

Fisk er god butikk

Mikkelsen sier at det endrede forhold til kommunen har vært medvirkende, men ikke utslagsgivende for at de nå legger anlegget ut for salg.

– Det som har vært avgjørende er flere forhold. Dels går det på generasjonsskifte, dels går det på utfordringer på markedssiden.

Han tror ikke at de kommer til å flytte bedriften til et annet sted.

– Når Hermann Export er ferdig i Havøysund, så er vi ferdig som klippfiskprodusent. Det er ikke snakk om å etablere seg andre steder, sier Mikkelsen.

  • Regnskapstallene viser at klippfiskvirksomhet i Havøysund har vært svært så lukrativt for eierne: Av en omsetning på 151 millioner kroner i 2015 fikk selskapet et årsresultat på 10,6 millioner kroner.
  • Siden 2009 har Hermann Export tjent over 50 millioner kroner på eksport av klippfisk fra Finnmarks-kysten.

Stor negativ betydning

Ordfører i Måsøy kommune, Gudleif Kristiansen, synes det er trist at Hermann Export skal legge ned.

– Bedriften har vært en stor aktør i kommunen og har bidratt til mange arbeidsplasser, sier han.

Ordfører i Måsøy, Gudleif Kristiansen

Ordfører i Måsøy kommune, Gudleif Kristiansen, synes det er leit at Hermann Export skal legge ned.

Foto: Allan Klo / NRK

Det er snakk om nærmere 60 arbeidsplasser i toppsesongen, noe som er mye for en kommune med drøye 1.000 innbyggere.

– Nå håper jeg selvsagt at andre aktører raskt kommer inn og overtar. En total nedleggelse av bedriften vil naturlig nok få stor negativ betydning både for stedet Havøysund og for kommunen.

Bagatell

Som tilsvar til Mikkelsens kommentar om at krangelen med Måsøy kommune har hatt en viss innflytelse på avgjørelsen om å selge, sier ordføreren at kommunen fra dag én har lagt forholdene til rette for bedriften.

– Kommunen har lagt forholdene til rette i mye større grad enn overfor andre bedrifter. Det som kalles for en konflikt er ganske enkelt uenighet om betaling av husleien, sier han.

– Slik jeg ser det er dette en bagatell, ikke som en stor konflikt.