Hopp til innhold

Tjener bedre enn Afghanistan-leger

Leger som tar enkeltvakter på lokalsykehuset i Nord-Norge har bedre lønnsvilkår enn leger som reiser til Afghanistan.

Operasjon (illustrasjonsfoto)

Operasjon (illustrasjonsfoto).

Foto: Aaserud, Ivar / SCANPIX

Helse Nord har nå satt foten ned for et krav om 5000 kroner per dag i tillegg til vanlig lønn for leger som gjestearbeider utenfor sitt eget sykehus . Hvis legene gjestearbeider i til sammen en måned, vil dette utgjøre hele 110.000 kroner.

Leger som reiser med Forsvaret til krigssoner som Afghanistan, har et maksimalt tillegg på bare 71.000 kroner, 39.000 lavere enn gjestelegene.

Men selv om gjestelegene ikke får gjennomslag for sitt lønnskrav, har de fortsatt bedre betingelser enn Afghanistanlegene. En måned med dagstillegg på 3600 kroner utgjør rundt 79.000 kroner.

Forsvarer kravet

Leder i Legeforeningen på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, Jo Endre Midtbu, forsvarer de gode lønnsbetingelsene.

- Vi ville jo aldri hatt slike satser dersom vi skulle jobbet slik kontinuerlig i månedsvis, slik leger gjør i utenlandstjeneste. Dette er jo typisk slik at leger reiser en dag, kanskje to dager og noen kan ha tre til fire dager sammenhengende på en reise, sier Midtbu.

Avviser sammenligningen

Midtbu mener det ikke er relevant å sammenligne lønnsavtalene til gjestelegene og legene som drar til krigssonen i Afghanistan, blant annet på grunn av forskjell i skatteforhold.

- Man reiser på korte perioder, og belastningen for det er like tøff for hver enkeltreise. Samtidig er skatteforholdene helt annerledes for personell i utlandet, i forhold til den marginalskatten leger naturligvis må ut med for disse ekstrainntektene her i Norge.

Midtbu trekker også frem muligheter for utdanning og egenutvikling som legene i Forsvarets utenlandstjeneste får.

Helt nødvendig

Fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, har flere legespesialister dratt på hyppige visiter til sykehus i Finnmark, og til avdelingene i Narvik og Harstad. Lokalsykehusene er helt avhengige av gjestelegene for å gi det helsetilbudet til befolkninga som de skal.

Helse Nord synes den gamle avtalen til gjestelegene er akseptabel, men har avvist å heve tilleggene. Dette selv om lønnsavtalen er seks år gammel.

Direktør Lars Vorland mener legene tjener godt nok som det er.

- Når det gjelder lønn synes vi 6600 kroner som de får på fritiden sin, eller 3.600 kroner som de får i tillegg til lønn på vanlige arbeidsdager, det er godt betalt. Der de tar det på fritiden sin, er det 900 kroner timen, og det synes vi er godt betalt, sier Vorland.

Vorland synes ikke at avtalen er gammel er en god nok grunn til å endre den.

- Det er selvsagt uheldig at avtalen ikke er justert oftere, men dette kan vel tyde på at dette var en svært god avtale da den ble inngått i 2003, sier Helse Nord-direktøren.