Mann i 50-årene risikerer 21-års fengsel

En far fra Vest-Finnmark risikerer lovens strengeste straff for overgrep mot sine barn.

Når strafferamma er 21-år, som er lovens strengeste straff, så gjenspeiler det alvorligheten i de handlingene som vi mener er utført, sier statsadvokat i Troms og Finnmark, Hugo Henstein .

Det er Henstein som har tatt ut tiltalen mot mannen i 50-årene. Når mannen møter i Tingretten på nyåret, står han tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot de to barna over en lengre periode.

Barnevernet kontaktet politiet

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i familiens hjem i tidsrommet 2008 til våren 2009. Da var begge barna under skolepliktig alder.

Politiet ble kjent med saken gjennom barnevernet, og anmeldelsen fra barnevernet ble levert politiet i i mai 2009. Før dette ble barna tatt fra sin far, og plassert hos fosterforeldre.

Alvorlig men ikke unik sak

Det vi bygger bevisførsel på i slike saker er dommeravhør av barna, og hvordan deres adferd ellers har vært.

Statsadvokat Hugo Henstein sier at selvom dette er en alvorlig sak, er den ikke unik.

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra advokat Roar Edvardsen som forsvarer den tiltalte mannen i 50-årene . Men til Finnmark Dagblad skriver han at han nettopp har blitt ny forsvarer i saken, og derfor kan han ikke gi noen kommentar foreløpig.