Hopp til innhold

25-åring tiltalt for gjentatte overgrep mot barnehagebarn

En 25 år gammel mann er tiltalt for seksuelle overgrep mot flere barn i en barnehage i Tromsø der mannen hadde praksisplass.

Den 25 år gamle mannen må møte i retten 2. desember, tiltalt for overgrep mot fem barn i barnehagen.

I tillegg er han tiltalt for å ha oppbevart barneporno på en privat datamaskin i hjemmet sitt. Ifølge tiltalen inneholdt maskinen 5.170 bildefiler og 92 videofiler.

Barna var mellom fire og fem år gamle da overgrepene skal ha skjedd i tidsrommet fra juni 2011 til juni i fjor.

Gjentatte overgrep

Det er riksadvokaten som har bedt om at det blir tatt ut tiltale i saken.

25-åringen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 195 som omfatter seksuell omgang med barn under ti år, og straffelovens paragraf 200 som omhandler seksuell handling med barn.

Han er også tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke sin stilling eller tillitsforhold.

I tiltalen blir det sett på som særdeles skjerpende at det er snakk om gjentatte overgrep.

Overbevist om straffskyld

Statsadvokat Torstein Lindquister skal være aktor saken, og sier til NRK at det er en alvorlig tiltale.

– Påtalemyndigheten er overbevist om straffskyld, men utover det vil jeg ikke kommentere bevisene, sier Lindquister i en melding til NRK torsdag kveld.

Han mener saken er alvorlig på grunn av overgrepenes karakter og omfanget av disse.

– Det har vært en rekke dommeravhør. På bakgrunn av disse mener vi å kunne bevise at tiltalte har utført de handlingene som står beskrevet i tiltalen, sier han til Nettavisen.

Barn fortalte om overgrep

Ingunn Tøllefsen som er bistandsadvokat for de fem overgrepsutsatte barna og deres familier forteller at saken ble avdekket etter at ett av barna fortalte om overgrep.

Saken ble umiddelbart anmeldt.

Tøllefsen ønsker ikke å gå inn på hvordan de andre overgrepene ble avdekket eller detaljer om etterforskningen på grunn av barnas svært unge alder.

Ble suspendert fra jobben

Styrelederen i den aktuelle barnehagen forteller at mannen ble suspendert så snart saken ble kjent.

– Styret og ledelsen gikk umiddelbart sammen og dannet et kriseteam som la en plan om hvordan situasjonen skulle håndteres både overfor barna, foreldrene og de ansatte, sier styrelederen til NRK.

Ledelsen har både holdt informasjonsmøter og sendt ut skriftlig informasjon til foreldrene i barnehagen.

Glade saken skal for retten

Styrelederen ønsker ikke å kommentere innholdet og omfanget av saken, siden den er under behandling i rettssystemet.

– Barnehagens høyeste prioritet har vært å fortsatt ha trygge rammer for barna og deres foreldre, sier styrelederen.

Barnehagen har gått gjennom sine egne rutiner etter anmeldelsen, og flere av de ansatte har takket ja til tilbud om profesjonell hjelp.

– Foreldrene er veldig glade for at saken nå kommer opp for retten, og at de blir ferdige med den, sier Tøllefsen.

Hun sier det ikke er endelig avklart om hun kommer til å be om erstatning på vegne av barna, men at det er sannsynlig.

Forsvarsadvokat vi ikke kommentere

Mannens advokat Tore Pedersen vil torsdag ikke si noe om hvordan hans klient stiller seg til tiltalen.

– Jeg vil ikke gi noen kommentar før jeg har hatt et møte med min klient over helga, sier Pedersen.

Det er satt av fire dager til saken i Nord-Troms tingrett.