Tiltak mot mindreårige overgipere

Departementet lover tiltak i saker der barn forgriper seg seksuelt på andre barn.

Barn som blir utsatt for seksuelle overgrep fra andre barn, får ikke god nok hjelp. Det innrømmer barne- og familiedepartementet.

- Dette er et problem vi har sett, og vi har satt i gang en del tiltak i forbindelse med dette.

Det sier Haktor Helland, ekspedisjonssjef i barne- og likestillingsdepartementet, til NRK Nordnytt.

- De trenger hjelp

Saker der både overgriper og offer er under den kriminelle lavalderen kommer ikke opp i domstolene, og det finnes ellers lite tilbud om hjelp.

I går sto en mor frem i NRK Nordnytt og fortalte at hennes sønn ble utsatt for et seksuelt overgrep av en 14 år gammel gutt, og fortalte at de som foreldre får store deler av ansvaret i ettertid av overgrepet.

- Det er jo derfor vi må gjøre noe med dette, for foreldre klarer ikke å takle dette alene. Barna trenger behandling og hjelp, sier Helland.

I går krevde støttesenter mot incest og seksuelle overgrep at myndighetene tar tak i problemstillingen. De mener retningslinjene i dag ikke fungerer. Helland sier de nå har satt igang flere tiltak.

- Vi har satt i gang en utredning for å systematisk utvikle kunnskap i hjelpeapparatet i forhold til mindreårige og unge overgripere. For de trenger også hjelp. Dette har to sider - en overgriper og den som blir utsatt for overgep, sier Haktor Helland.