Hopp til innhold

QR-drakt i protest mot Qatar ga pris til TIL og Lise Klaveness

I fjor lanserte Tromsø Idrettslag verdens første fotballdrakt med QR-kode og oppfordret til boikott av fotball-VM i Qatar. Nå får klubben og Lise Klaveness pris for sitt engasjement. – TIL er en inspirasjon for meg, sier Klaveness.

Oppslagsbilde, Lise Klaveness og TIL

Aldri før har et fotballag blitt tildelt Rettssikkerhetsprisen.

Foto: TROMSØ IDRETTSLAG/GUNNAR GRINDSTEIN/JAVAD PARSA

Det er selvfølgelig utrolig gledelig. For oss beviser dette det vi har hørt hele veien: at det nytter å si ifra.

Det sier Øyvind Alapnes, daglig leder i Tromsø IL.

Tirsdag ble det offentliggjort at TIL, sammen med Lise Klaveness, presidenten i Norges Fotballforbund, får Rettssikkerhetsprisen.

Prisen ble delt ut av Norges Juristforbund.

Vi som er en liten organisasjon, kan likevel ha en stor stemme. Det føler vi at vi har klart gjennom at vi er tildelt denne prisen, sier Alapnes.

I begrunnelsen står det at TIL har vist et stort sosialt ansvar både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Juryen trekker særlig fram deres engasjement for menneskerettigheter i Qatar og deres kamp mot samehets.

Øyvind Alapnes

Gledelig for hele organisasjonen som et idrettslag, sier Øyvind Alapnes i TIL.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Klaveness om TIL: – En inspirasjon for meg

Klaveness har stått opp mot menneskerettighetsbrudd. I mars holdt hun en tale på FIFA-kongressen.

I talen hun tok et kraftig oppgjør med Fifa og deres valg av Qatar som vertsnasjon for fotball-VM.

Den gikk ikke upåaktet hen i utenlandsk presse.

Klaveness sier til NRK at hun er stolt av å dele denne prisen med TIL, som hun mener har løftet Qatar-saken opp og fram med en visjonær og konstruktiv stemme.

Sammen med modige supporterstemmer og enkeltaktører i medier har TIL vært en inspirasjon for meg og oss i arbeidet med å jobbe for endring i FIFA, Qatar og i eget forbund.

Hun mener lederne har et stort ansvar for å forhindre at idretten misbrukes på en måte som bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

Lise Klaveness

Lise Klaveness deler Rettssikkerhetsprisen med TIL, som i tillegg til diplom er på 100.000 kroner.

Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

– Hele verden har begynt å lytte

Korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere tilknyttet VM i Qatar var noen av årsakene til at TIL i februar i fjor oppfordret til boikott.

Fotballklubben har også hatt kampanjer mot sportsvasking og menneskerettighetsbrudd i Qatar. De har fulgt opp med seminar og informasjons- og holdningskampanjer.

I desember i fjor lanserte fotballklubben verdens første fotballdrakt med QR-kode i en kampanje mot sportsvasking og VM i Qatar.

Ruben Yttergård Jenssen

Tromsø-spiller Ruben Yttergård Jenssen med TIL-drakten, som er verdens første med QR-kode, ifølge klubben.

Foto: Tromsø idrettslag

Arbeidet TIL har satt i gang, ønsker de å videreføre, sier Alapnes i TIL.

Det virker som om hele verden har begynt å lytte, og ser at de må hoppe på denne diskusjonen og delta aktivt i den, sier han.

Nå håper han at flere fotballklubber og idrettsorganisasjoner ser til TIL og viser at idretten tar ansvar.

Første gang idrettslag tildeles prisen

Lokalt har TIL også tatt ansvar og stått opp mot hverdagsrasisme og diskriminering av samer, som viser seg å være et stort samfunnsproblem.

Det sier Susann Funderud Skogvang, lagdommer Hålogaland lagmannsrett og juryleder for Rettssikkerhetsprisen 2022.

En rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter fra i år viser hvor urovekkende stort problemet har vært, særlig i Nord-Norge, sier hun.

– Det har stor betydning at en idrettsklubb med makt, tyngde og positiv kapital fronter en slik kampanje mot samehets og hverdagsrasisme mot samer.

Det bidrar til å skape positivitet rundt det samiske språket, kulturen og identiteten, sier Funderud Skogvang.

Susann Funderud Skogvang. Lagdommer Hålogaland lagmannsrett og juryleder Rettssikkerhetsprisen 2022.

Slike private initiativ bidrar til rettssikkerhet og oppholdelse av rettsstaten, sier jurylederen.

Foto: Marius Fiskum

Det er første gang et idrettslag vinner prisen, som tidligere har gått til blant andre Gatejuristen og Stine Sofies Stiftelse.

TIL og Klaveness skal nå gå i dialog om hva de skal bruke prispengene på. De får tildelt 100.000 kroner.

Vi er begge opptatt av at pengene bør gå til noen som nettopp jobber for å styrke rettssikkerheten til migrantarbeiderne som har bygget infrastrukturen som gjør VM i Qatar mulig, sier Klaveness.