Til Neiden med hund i sleden

Kjell Brennodden kom inn til Neiden med en hund i sleden.

Finnmarksløpet 2008 - Skiippagurra
Foto: Astrid Krogh

Kun 2 kilometer etter Skiippagurra kollapset en av hundene til Brennodden.

Han valgte å ha hunden i sleden hele turen til Neiden, noe veterinærene mente var en klok avgjørelse.

Hunden, som hadde muskelproblemer, blir nå satt igjen. Det betyr at Brennodden fortsetter ut med 12 hunder i spannet.

Hvor lenge han blir i Neiden er ukjent, men han har hatt en hard etappe på grunn av snøen som har dekt over sporene.