Tidligere statsråd og fylkesmann tiltalt for seksuelle overgrep

Tidligere stortingsrepresentant for Høyre, fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med tre tidligere asylsøkere.

TROMSØ 2018

Troms og Finnmark statsadvokatembeter har tiltalt Svein Ludvigsen for seksuelle overgrep mot tre personer.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Saken har til nå blitt omtalt som «samfunnstopp-saken». Onsdag ble det klart at Troms og Finnmark statsadvokatembeter har tiltalt Svein Ludvigsen for seksuelle overgrep mot tre personer.

Ifølge tiltalen skal han ha forledet dem til å tro at han gjennom sin posisjon kunne skaffe mennene bolig og varig opphold i Norge.

Overgrepene skal ha skjedd i perioden da Ludvigsen var fylkesmann i Troms, og det skal blant annet ha skjedd overgrep på Fylkeshuset i Tromsø og på ulike hoteller i Oslo.

Ifølge tiltalen skal han i egenskap av stillingen blant annet ha oppsøkt en av de tre fornærmede på institusjoner underlagt fylkesmannens tilsyn og fikk ta han med seg på turer til blant annet sin hytte og bolig.

«Han utnyttet fornærmedes underlegne posisjon som ressurssvak og særlig sårbar ung, enslig asylsøker», heter det blant annet i tiltalen.

– Fornærmede er tilfreds med at det er tatt ut tiltale. Han har hatt – og har det fortsatt svært vanskelig, sier mannens bistandsadvokat Gunhild Bergan til NRK.

– Vi har tatt ut tiltale fordi vi mener det ligger en sammenheng mellom det overmaktsforholdet tiltalte hadde med de fornærmede og det han skal ha gjort med dem, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo på en pressekonferanse i Tromsø onsdag formiddag.

– Posisjonen han hadde på det aktuelle tidspunktet er sentralt i saken, sier Nordmo.

Nordmo antar at saken vil bli berammet en gang før sommeren 2019.

Tor Børge Nordmo

Statsadvokat Tor Børge Nordmo forklarer tiltalen.

Nekter fortsatt skyld

Gjennom sin advokat Ulf E. Hansen avviser Svein Ludvigsen fortsatt alle påstander i tiltalen og hevder han er uskyldig.

– Han bestrider enhver befatning med denne saken slik det er beskrevet i denne tiltalen. Han bestrider handlinger i det hele tatt slik det er beskrevet, sier Hansen til NRK.

Hansen bekrefter at Ludvigsen har hatt kontakt med de tre fornærmede i saken.

– Han har vært en veldig utadrettet og utadvendt person. Han har hatt kontakt med mange, herunder de som er nevnt i tiltalen. Men han nekter enhver befatning med dem i den relasjonen tiltalen tilsier.

Hansen sier det har vært belastende for hans klient å ha en så alvorlig siktelse hengende over seg, og det er belastende å få en slik tiltale.

– Samtidig er han innstilt på å forklare seg i retten og forsvare seg ordentlig i en rettssak og få frem sin versjon.

Gjennom sin advokat Ulf E. Hansen avviser Svein Ludvigsen fortsatt alle påstander i tiltalen og hevder han er uskyldig.

Gjennom sin advokat Ulf E. Hansen avviser Svein Ludvigsen fortsatt alle påstander i tiltalen og hevder han er uskyldig.

– Utnyttet psykisk utviklingshemmet

Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven § 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011–2014 og misbruk av stilling/tillitsforhold og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning sommeren 2014. Strafferammen etter denne paragrafen er inntil seks års fengsel.

Tiltalen beskriver hvordan Ludvigsen skal ha oppsøkt en lettere psykisk utviklingshemmet mann i hans hjem på en institusjon som var underlagt fylkesmannens tilsyn, og at han skal ha «forledet ham til å tro han hadde makt og myndighet til å gi og frata ham hans statsborgerskap».

Ved én anledning i 2014 skal han ifølge tiltalen ha skaffet seg seksuell omgang med mannen på et hotellrom i Oslo.

– Han føler nå at han har blitt lyttet til og han ser fram til at saken skal gå sin gang og bli ferdig. Det han har opplevd har vært belastende, og det har vært belastende å gå gjennom en prosess med politiavhør, sier mannens bistandsadvokat Håvard Flatland.

Tiltalen omhandler også to overtredelser av straffeloven § 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

Svein Ludvigsen

Svein Ludvigsen var innvalgt på Stortinget fra Troms Høyre i perioden 1989 til 2001. I perioden 2001 til 2005 var han fiskeri- og kystminister.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Fem uker i varetekt

3. januar 2018 ble han pågrepet av politiet i Troms, siktet for å ha utnyttet sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med én mann.

Etterforskningen mot Ludvigsen startet etter at en mann i 20-årene varslet en offentlig instans om forholdene han mente seg utsatt for.

Ludvigsen satt varetektsfengslet i fem uker, og da han ble løslatt ble også siktelsen mot ham utvidet til å gjelde tre menn.

Samtidig gjorde også politiet nye undersøkelser etter at Ludvigsen også i 2015 ble anmeldt. Han ble da anmeldt av en mann i 30-årene for et tilsvarende forhold. Den saken ble etterforsket og etter hvert henlagt.

Mannen som da anmeldte samfunnstoppen, ble i løpet av den nye etterforskningen definert som fornærmet i saken som nå etterforskes.

Kripos ble også koblet inn i etterforskningen.

Politiet fikk saken i retur

Sommeren 2018 mente politiet i Tromsø seg ferdig med etterforskningen, og oversendte saken til statsadvokaten.

Men statsadvokat Tor Børge Nordmo sendte saken tilbake i retur med beskjed om at det var mangler i etterforskningen.

Blant annet skulle det gjøres et nytt avhør av siktede. Det skulle også gjennomføres en sakkyndig undersøkelse av en av de fornærmede.

– Politiet har etterforsket saken bredt og grundig. Etterforskningen etter at vi sendte den tilbake har blant annet vært viktig med tanke på det andre punktet i tiltalen, da vi fikk en vurdering av de fornærmede av en sakkyndig, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo.

Dette punktet i tiltalen handler om at Ludvigsen skal ha misbruk stillingen sin mot en person med en psykisk utviklingshemming.

Sentral og profilert

Ludvigsen har vært en svært sentral og profilert politiker både lokalt og nasjonalt. Han var stortingsrepresentant for Troms Høyre i perioden 1989 til 2001.

Han var medlem av fiskerikomiteen i 1989, var leder av næringskomiteen i 1993-97, før han i sin siste periode på Stortinget avanserte til visepresident i Lagtinget og sekretær i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Fra 2001 til 2005 var han fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Han ble utnevnt som fylkesmann i Troms 31. august 2001, men startet i jobben først 17. januar 2006 på grunn av statsrådsposten. Ludvigsen gikk av som fylkesmann sommeren i 2014 og ble da pensjonist.

I juni 2017 ble han utnevnt av regjeringen til å være med i et ekspertutvalg som skal finne ut hva de nye regionene eller fylkeskommunene skal drive med.