Tidligere ministre terger på seg lokalpolitikere

Seks tidligere miljøvernministre samler seg i kamp mot mer snøskuterkjøring. – Meningsløst, sier Thorbjørn Berntsen. Men utsagner faller ikke i god jord i skuterkommunene.

Thorbjørn Berntsen

Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen provoserer lokalpolitikerne med sitt skuterutspill sammen med fem andre tidligere miljøvernministre.

Foto: NRK

Bakgrunnen er at regjeringen tidligere har sagt at de vil gjøre det enklere for kommunene å tillate såkalt fornøyelseskjøring, noe som har vært etterlyst av blant annet reiselivsnæringen i nord.

Thorbjørn Berntsen satt som miljøvernminister i sju år for Arbeiderpartiet, og er den som går hardest ut.

Lokaldemokratiet vil undergrave nasjonale målsettinger. Det er fryktelig det som holder på å skje, sier han.

Bred front

Berntsen og fem tidligere kollegaer: Wenche Frogn Sælleg (H), Knut Arild Hareide (KrF), Rakel Surlien (Sp) og Guro Fjellanger mener alle at det ikke er noe fornuft i å skuklel tillate mer fornøyelseskjøring i en sårbar natur. Noe som også vil øke både forurensing og støy.

De tidligere ministrene reagerer på at regjeringen ikke har utredet konsekvensene av at store områder legges ut for lystkjøring, og tror naturmangfoldet vil lide under stort press fra motorisert ferdsel.

– Det hele blir jo meningsløst, mener Berntsen.

Snøskuter

Seks tidliger miljøvernministre mener det ikke er noe fornuft i å tillate mer skuterkjøring.

– Beklageli mistro

Reidun Hesjevik

Fungerende ordfører Reidunn Hesjevik i Porsanger mener de tidligere miljøvernministrene mangler tiltro til kommunene.

Foto: Piera Balto / NRK

Men, mens Berntsen og hans tidligere kollegaer mener det er liten grunn til å stole på at kommunene vil være måteholdne i forhold til bruk av dispensasjoner, reagerer fungerende ordfører i Porsanger kommune, Reidunn Hesjevik, reagerer slik:

– Vi vil naturligvis ta mange hensyn når vi skal forvalte dette. Både hensynet til reindrift og Forsvaret og nasjonalparken må vi ta hensyn til. Og dette er jo ting vi har nær kjennskap til, sier hun.

Hesjevik syns utspillet er beklagelig, og viser direkte mistro til kommunen.

Nyheter fra Troms og Finnmark