Tidligere kommunal leder tiltalt for å ha svindlet til seg over én million kroner

Han jobbet seg opp til å bli leder for en kommunal avdeling i Tromsø. Nå risikerer han inntil seks år i fengsel for grovt underslag.

Tromsø

OVER ÉN MILLION: Den tidligere kommunale lederen er tiltalt for grovt underslag på minst 1,1 million.

Foto: Robert Greiner/NRK

Statsadvokaten i Troms og Finnmark har mandag tatt ut tiltale mot en tidligere leder i Tromsø kommune.

Den tidligere lederen er tiltalt for brudd på både den gamle straffelovens paragraf 256 og den nye straffelovens paragraf 325. Begge omfatter grovt underslag. Strafferamma er på seks års fengsel.

Ifølge tiltalen skal den tidligere lederen ha svindlet til seg minst én million kroner.

I en pressemelding beskriver politiadvokat Trude Kvanli saken som svært omfattende.

– Vi har måtte få oversikt over svært mye informasjon fra kommunen. Dette har vi så vært nødt til å sammenstille med pengesporet, altså transaksjoner og kontoutskrifter. Det er snakk om svært mange mindre beløp, så det har vært mye jobb, sier Kvanli.

Trude Kvanli

ANMELDT I 2019: Trude Kvanli og politiet har jobbet i nesten 1,5 år med etterforskningen, etter at den kommunale lederne ble anmeldt i juli 2019.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Steg i gradene

Ifølge tiltalen startet mannen som prosjektleder for en kommunal avdeling, som han senere ble leder for.

Han skal i løpet av perioden mellom januar 2013 og juni 2019 ha videresolgt kommunale eiendeler og tatt pengene selv. Blant annet gjelder det bildekk og mobiltelefoner.

– Hvordan har han klart å holde på så lenge?

– Akkurat det blir eventuelt belyst i en rettssak, sier Kvanli.

Avsløringene førte blant annet til at avdelingsdirektøren for kultur og idrett Bjarte Kristoffersen sa opp med umiddelbar virkning. Kristoffersen var en av dem som kjøpte dekk fra tiltalte.

Saken ble rullet opp etter avisa Nordlys' avsløringer av en kommunal leder som hadde solgt kommunens eiendeler for egen vinning.

Ifølge NRKs undersøkelser skal den tiltalte ha operert sammen med en annen ansatt i kommunen.

Begge fikk sparken etter avsløringene og ble anmeldt. Men det er altså kun tatt ut tiltale mot én av dem.

– I forbindelse med den ansatte som ble anmeldt, har jeg utstedt et forelegg for bruk av en annen persons eiendom, sier Kvanli.

Forelegget er gitt for brudd på straffelovens paragraf 343, og er på 5.000 kroner

Vedkommende har ikke tatt stilling til forelegget ennå.

Uenige om beløp

Den tidligere lederen i Tromsø kommune erkjenner store deler av tiltalen. Det sier hans forsvarer Jan Christian Kvanvik.

– Han har vært gjennom en lang rekke med omfattende politiavhør, og har samarbeidet godt med politiet underveis. Han har i så måte medvirket til at man er kommet fram til en slik tiltaleutforming.

– Tar din klient forbehold med noe i tiltalen?

– Han har tatt forbehold om beløpets størrelse, i politiavhør. Han er rett og slett usikker på hvor store deler av beløpet han er anklaget for å ha underslått som stammer fra straffbare handlinger. Han har bedt politiet gjennomføre undersøkelser, og avventer å ta endelig stilling til tiltalen inntil undersøkelsene er ferdige.

Erkjenner han at han har videresolgt kommunale eiendeler og har tatt pengene selv?

– Han har erkjent straffskyld for store deler av tiltalen, slik den lyder i dag.