Tidligere forsvarssjef mener at dagens forsvar av Finnmark tilhører fortiden

Ressursbruken for å modernisere forsvaret i Nord-Norge er ufornuftig og tilpasset den kalde krigen, mener Sverre Diesen.

Sverre Diesen foran Forsvarsmuseet

Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, mener at dagens forsvarsstrategi i nord ikke er tilpasset dagens trusselbilde.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Jeg er opptatt av at Norge får et best mulig forsvar med de ressursene vi bruker til dette formålet, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Han har flere ganger tatt opp spørsmålet om hvordan Finnmark og Norge best kan forsvares, og han gjør det igjen i et lengre debattinnlegg på minervanett.no.

Diesen er svært kritisk til dagens ressursbruk i Forsvaret, og han mener at det er et gammelt tankesett som gjelder i dag.

Blant annet har han ikke noen tro på at dagens struktur er bygd for framtiden.

Han tror at moderniseringen av forsvaret i Finnmarks nærområder gjør at dagens forsvar ikke er tilpasset de utfordringer som eventuelt venter i framtiden.

Soldater i hæren

Hvordan skal Finnmark forsvares? Det er spørsmålet som tidligere forsvarssjef Sverre Diesen ønsker et svar på.

Foto: Preben Aursand / Forsvaret

Diesen mener også at dagens strategi med en brigade lokalisert i Troms er et eksempel på at Forsvaret ikke har noen ny plan for Finnmark.

Dagens strategi med å ha en mekanisert brigade i Troms betyr at dem lett kan bli avskåret fra å bistå i både nord og sør. Både veier og broer kan lett bli tatt ut av langdistanseraketter.

– En forutsetning som gjør det logisk og interessant å ha en brigade i Troms, er at man forventer at krigen vil bli utkjempet i Troms, sier Diesen, og legger til at det var en gjeldende og forståelig strategi under den kalde krigen.

400 soldater og befal har deltatt på en større øvelse i Sør-Varanger denne uken.

Hvordan skal Finnmark forsvares? Det er spørsmålet som tidligere forsvarssjef Sverre Diesen ønsker et svar på.

Foto: Preben Aursand / GSV

Innspillet er absurd

Diesen mener at Finnmark kan forsvares på andre måter. En mekanisert brigade er ikke nødvendigvis det som er den beste taktikken for å forsvare Finnmark.

Teknologi kan i enda større grad utnyttes i forsvaret av Finnmark, for det er en stor enighet om at Finnmark ikke kan forsvares, om det blir en væpnet konflikt.

Den tidligere forsvarssjefen mener at det er viktig at dette momentet belyses slik at man på et politisk nivå kan ta en beslutning som betyr at man bruker forsvarsbudsjettet fornuftig.

Tidligere sjef for Telemarks bataljonen, Terje Bruøygard, skriver i et motsvar til Sverre Diesen at forsvaret av Finnmark er viktig, men langt viktigere er forsvaret av Norge og norske interesser.

Han påpeker at det er flere elementer som må tas hensyn til, og at forsvaret kontinuerlig tilpasser seg endringene i samfunnet.

– Det er absurd at ett oppkonstruert scenario fra FFI (Forsvarets forskningsinstitutt), der ett stykke terreng på E6 spiller en avgjørende rolle, skal få lov til å være eneste rettesnor for utvikling av Forsvaret, skriver Bruøygard i sitt innlegg på minervanett.no.

Oberstløytnant Terje Bruøygard på vei til å møte general Kutaibah på «Dog Hill» utenfor Anah.

Oberstløytnant Terje Bruøygard har vært sjef for Telemark bataljon. Han mener at Sverre Diesen ikke ser på helheten av saken, og påpeker at hele Norge skal forsvares.

Foto: Camilla Brevik Hågensen / FORSVARET

Norge skal forsvares fra russegrensa i nord

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) opplyser at Forsvarsdepartementet for tiden jobber med en ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Departementet skal blant annet få innspill til langtidsplanen fra Forsvarets forskningsinstitutt og forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen.

I en e-post til NRK er Bakke-Jensen uansett klar på at Norge skal forsvares fra russegrensa i nord og sørover, inkludert de norske havområdene.

Ministeren ønsker en offentlig og bred debatt om hva slags forsvar Norge skal ha i framtiden, for resultatet av det arbeidet som pågår nå skal resultere i en proposisjon til Stortinget våren 2020.

Forsvarsminister på GP

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil ikke si noe om Forsvarets planer for framtiden. Det skal man ikke ta en endelig avgjørelse på før våren 2020.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kan ikke forsvares hundre prosent

Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Jo Georg Gade, mener at det er lite trolig at Russland går inn i Finnmark, men at i alle kompetente trusselvurderinger så er Finnmark det mest utsatte området i Norge.

Gade sier at den eneste årsaken til at Russland skulle angripe Finnmark er om de føler at deres bastionforsvar på Kolahalvøya er truet.

– Finnmark skal selvfølgelig forsvares, men i hvilken grad er man i stand til det? Om man skal ha planer som sikrer Finnmark hundre prosent må man få på plass allierte styrker permanent i fylket, sier Gade.

Det er en militærstrategisk handling som er uaktuell, ettersom det ikke er aktuelt å ha en utenlandsk militær base i Finnmark i fredstid.

Han opplyser at det er viktig å ha et forsvar som er så avskrekkende at den kostnaden en inntrenger vil få ved å angripe Finnmark blir så høy at en eventuell fiende tenker seg godt om før man går til krig.

Soldater i hæren

Hvordan skal Finnmark forsvares? Det er spørsmålet som tidligere forsvarssjef Sverre Diesen ønsker et svar på.

Foto: Preben Aursand / Forsvaret

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark