Tidligere diplomat advarer regjeringen mot å la seg styre av USA

Kai Eide mener måten Norge fører sin Russland-poltikk på nå egner seg til å provosere. – Da kommer det reaksjoner fra russisk side med én gang, sier Eide.

Kai Eide

Kai Eide mener Norge må utøve skepsis ovenfor USAs politikk, og sikter til at invaderingen av Irak var et feilgrep basert på usannheter.

Foto: Berit Roald / Scanpix

– Vi skal føre norsk politikk, og ikke amerikansk politikk. Slik må det bare være. Det er vi som vet hvordan denne balansegangen er, og det er vi som vet hva som har fungert tidligere, sier Kai Eide.

Den pensjonerte diplomaten har tidligere vært ambassadør i Nato og FNs spesialutsending til Afghanistan.

Han mener regjeringen og Forsvaret må opptre stødig i sikkerhetspolitiske saker slik at det blir enklere for Russland å forholde seg til Norge, noe som særlig er viktig for befolkningen i Nord-Norge.

– Går man lengre enn det russerne er vant til, kan det føre til at russerne spør seg hva vi gjør, eller om vi gjemmer oss bak den store, sterke allierte for å peke nese. Da kommer det reaksjoner fra russisk side med én gang, sier Eide.

Nå ber han regjeringen og forsvarsdepartementet om å være varsomme, ettersom USA skal forme en ny politikk med tanke på nordområdene, Russland og Kina.

– Erfaringene fra de siste 20 årene har vist at det ikke alltid er like klokt å følge amerikanerne på alt de gjør ute i verden, sier han.

Kai Eide i Kinshasa

– Jeg tror at bedre og mer rutinemessig utveksling av besøk på politisk plan mellom Norge og Russland ville vært ønskelig, sier Kai Eide.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Ønsker allierte styrker velkommen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ønsker ikke å kommentere advarselen fra Eide, ettersom han har tidligere uttalt at det er viktig at Norge ikke står alene i nord.

– Derfor ønsker vi den allierte tilstedeværelse velkommen, men er samtidig opptatt av at aktiviteten er proporsjonal og foregår på en forutsigbar måte slik at vi unngår misforståelser, sier han.

Forsvarsministeren sier det vil bli mer alliert trening i nord.

– Vi er medlem av en forsvarsallianse som nå retter blikket mot det gamle oppdraget med kollektivt forsvar og forsvar av allianselandene. Det gjør at det blir større spenning, men samtidig er det viktig å si at Russland ikke er en militær trussel mot Norge, sier han.

Bakke-Jensen mener et øvingsmønster på både norsk og russisk side vil skape økt situasjonsforståelse.

– Det er ikke nødvendigvis slik at det eskalerer situasjonen. Det kan ha en stabiliserende effekt.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) foran F-35 Rygge flystasjon

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener Natos åpenhet om øvingsmønsteret sitt skaper forutsigbarhet for Russland.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Forsvarssjefen vil ha dialog

Da det ble klart at amerikanske bombefly skulle stasjoneres på Ørland, sa Russiske myndigheter at de var en alvorlig trussel for sikkerheten i nordområdet.

Samtidig sender Russland egne bombefly langs norskekysten, ifølge The Barents Observer.

Forsvarsministeren har fortalt at Russland står for flere øvelser i nord enn det Nato gjør.

– Det er ingenting i øvingsaktiviteten vi har med våre allierte som truer den regionale sikkerheten, mener Bakke-Jensen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere uttalt at det farligste som kan skje for Norge, Nato og verden er en åpen konflikt med Russland.

Han mener den beste måten å forbedre forholdet mellom Norge og Russland er dialog.

– Vi hadde dialog under den kalde krigen, og vi ser at den dialogen som foregår i Afghanistan med Taliban er helt avgjørende for at vi skal komme oss videre, sier Kristoffersen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier Norge skal gjøre det de kan for å unngå en konflikt eller krig med Russland.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Norske militærskips vedlikehold i russiske hender?

Nylig ble det kjent at fabrikken Bergen Engines skal selges til russiske TMH group.

Da ringte alarmklokkene hos nasjonale sikkerhetsmyndigheter og flere stortingspolitikere. Kjøperen skal ha tette bånd til styresmaktene i Russland, og Bergen Engines har levert motorer og gjør vedlikehold på flere av Sjøforsvarets fartøy.

Bergens Tidende kunne også fortelle at fabrikken driver vedlikehold av motorene på FS «Marjata». Det er ett av Norges spionskip som brukes av Etterretningstjenesten for å overvåke russisk aktivitet i nordområdene.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil ikke gi ut detaljer ettersom E-tjenestens kapasiteter er graderte. Han viser til at salget skal lukkes innen utgangen av året, og sier til NTB:

– Sikkerheten rundt E-tjenestens fartøy er selvsagt ivaretatt.

Må vise muskler

Medlem i utenriks- og forsvarskomiteen, Liv Signe Navarsete (Sp), er også kritisk til hvordan regjeringen har håndtert politikken mot Russland.

Hun mener man har gått fra en situasjon der å avskrekke og berolige var to likeverdige element, til at avskrekking nå har fått en mye større plass.

– Den beste avskrekking er at regjeringen bygger opp det norske forsvaret til å forsvare Norges territorium i fredstid. Så vil vi være avhengige av allierte i krise og krig, sier hun.

Likevel mener Navarsete det var riktig å la amerikanske bombefly stasjoneres på Ørland.

– Vi må trene og øve med allierte slik at Russland vet at vi har sterke muskler bak oss dersom det skulle oppstå en konflikt, sier hun.

Liv Signe Navarsete i debatt

Liv Signe Navarsete (Sp) mener Norge må bidra selv til at dialogen med Russland ikke stopper opp.

Foto: NRK