Hopp til innhold

Temperaturøkning truer torsken

Temperaturøkning i havet gjør at nye arter trekker nordover. Det vil skape problemer for den øvrige fiskebestanden, mener forskere.

Torsk

Det vil bli tøffere å være torsk fremover, ifølge Direktoratet for naturforvaltning.

Foto: NRK

De siste 13 årene har det blitt registrert 300 nye arter i havområdene utenfor Finnmark, noe som skaper bekymring blant ekspertene.

Nye arter kommer fra sør, og blir konkurrenter med de opprinnelige artene når de kommer nordover og inn i Barentshavet.

En ny rapport har sammenlignet bunndyr og andre smådyr som befinner seg i Barentshavet og utenfor Svalbard i dag, kontra for 13 år siden. Rapporten viser at det i dag er minst 300 arter som ser ut til å ha forflyttet seg nordover.

– Må skyldes temperaturøkning

Forsker Torleiv Brattegard har stått for registreringen av de nye artene i Finnmark. Han sier temperaturøkning er den eneste mulige årsaken til at nye arter inntar Barentshavet.

- Det at de beveger seg nordover har sammenheng med økning i sjøtemperaturen. Det fins ingen andre årsaker som vi kjenner til, sier Brattegard.

Blir tøffere for fisken

Selv om det er snakk om små dyr, skaper utviklingen bekymring hos Direktoratet for naturforvaltning.

Serniorrådgiver hos direktoratet, Ingrid Bysveen, sier det at den lille temperaturøkningen som har pågått i løpet av de siste årene har skapt så store endringer, er skremmende.

– Når det kommer nye arter og forsyner seg i matfatet, skaper det endrede konkurranseforhold for alle artene. Vi vet ikke hva konsekvensen av dette blir, men at det blir tøffere for torsken og den øvrige fiskebestanden, tror vi, sier Bysveen.

– Kan gjøre at vi må fiske lenger nord

Forsker Torleiv Brattegard tror at i tillegg til økt konkurranse fra nye arter, kan den økte temperaturen i seg selv også føre til forandringer for fiskeslagene vi er kjent med her oppe.

– Temperaturendringen kan bety at leveområdene og gyteområdene for artene det fiskes etter nå kan forflytte seg lenger nord. Det gjelder både torsk, hyse, blåkveite og et utall andre arter, sier Brattegard.