Telenor skulle rydde opp gamle kobberstrenger i 2014 – Det er fortsatt ikke gjort, ifølge reineier

Rester etter gamle telegraflinjer skader reinsdyr på Nordkinnhalvøya sier reineier. Telenor lovte å sette i gang strakstiltak i 2014, men strengene ligger på vidda fremdeles. Nå lover Telenor igjen å rydde opp.

Reineier Nancy Porsanger Anti finner stadig reinsdyr med gamle telegrafstrenger rundt geviret

Reineier Nancy Porsanger Anti finner stadig reinsdyr med gamle telegrafstrenger rundt geviret.

Foto: Privat

– Kobberstrenger ligger kilometer på kilometer ute i naturen. Det som skjer er at særlig oksereinene går seg fast i disse strengene, sier Nancy Porsanger Anti.

Hun er reineier i reinbeitedistrikt ni på Nordkinnhalvøya, og sier problemet stammer fra det daværende Televerket.

Kobberstrengene er rester av gamle telegraflinjer. På 1990-tallet skal det ha foregått opprydning, men alt ble ikke ryddet opp.

Nå er det Telenor som er ansvarlig for å fjerne strengene ute i landskapet.

Lovte å rydde opp i 2014

Nancy Porsanger Anti

Reineier Nancy Porsanger Anti

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I oktober 2014 meldte telegiganten at de ville igangsette strakstiltak for å rydde opp, slik at man unngikk fare. Over to år senere mener Nancy Porsanger Anti at det ikke er gjort. Stadig finner hun rein som er surret inn i kobberstrenger.

– Dette fører til store lidelser for dyrene, som får kilovis med streng viklet inn i hornene. Dette går både rundt hodet og rundt halsen, sier hun, og beskriver at det styggeste eksemplet i år er at et reinsdyr mistet sitt øye etter at en streng hadde lagt seg over det.

Reinsdyr på Sennalandet

Reineiere på Nordkinnhalvøya mener gamle telegrafstrenger fortsatt er et faremoment for reinsdyrene på vidda.

Foto: Stian Strøm / NRK

Ber Telenor om å rydde opp

Per Aril Meling, informasjonssjef Telenor

Pressekontakt i Telenor, Per Aril Meling, lover at selskapet nå skal forsøke å rydde opp kobberstrengene på Nordkinnhalvøya.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Fylkesmannen i Finnmark har nå tatt reineiernes bekymring opp med Telenor. I et brev peker Fylkesmannen på Nordkinnhalvøya og områdene mellom Kongsfjord og Berlevåg.

«Restene etter linjene utgjør et betydelig tap for reineierne. I tillegg medfører de store lidelser og ofte også en pinefull død for rein. I den sammenheng kan det være på sin plass å minne om dyrevelferdslovens § 15», skriver Fylkesmannen.

– Beklageligvis har vi ikke hatt mulighet, eller resurser til å ha tatt dette før. Vi har blitt gjort oppmerksom på at det ligger en del langs linjene, men vi har hatt en del utfordringer ved rydding på Varangerhalvøya, sier pressekontakt Per Aril Meling i Telenor.

Han viser videre til at Telenor nå vil lage en tiltaksplan som skal oversendes Fylkesmannen, og sier at denne tiltaksplanen skal følges opp.