Natur og Ungdom tar opp kampen mot sjødeponi

Natur og Ungdom er svært kritiske til Nussirs planer om å deponere gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark.

Natur og ungdom for Repparfjorden

Natur og ungdom har levert en høringsuttalelse der de går imot sjødeponi.

Foto: Eilif Aslaksen/Line Lønning

Planene om å etablere sjødeponi i forbindelse med den planlagte kobbergruvedriften i Kvalsund har nå vært ute på høring, og en rekke organisasjoner har kommet med høringsuttalelser.

Ådne Feiring

Ådne Feiring i Natur og Ungdom mener sjødeponi ikke er miljømessig forsvarlig.

Foto: Line Lønning/Natur og Ungdom

Gruveselskapet Nussir gjorde store funn av kobber i Repparfjorden, og håper å kunne begynne driften på 30 millioner tonn kobbermalm de har funnet, i løpet av 2013.

Ikke miljømessig forsvarlig

Natur og ungdom har nå levert inn en høringsuttalelse der de mener at et sjødeponi er ikke miljømessig forsvarlig.

– Repparfjorden har status som nasjonal laksefjord, og er et viktig gyte og oppvekstsområde for kysttorsken, sier sentralstyremedlem Ådne Feiring i Natur og Ungdom.

Dersom det etableres et sjødeponi vil det bli deponert opptil fem og et halvt tusen tonn slam og kjemikalier i fjorden – daglig.

Kvalsundgruva i Repparfjorden

Planene om å opprette et sjødeponi i forbindelse med kvalsundgruven er ute på høring.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Flere alternativ

– Det er veldig viktig at vi nå tar vare på de fjordene vi har, og at vi gjør det vi kan for å hindre miljøutslipp i fjordområdet, sier Feiring.

Han og Natur og Ungdom mener man må vurdere andre alternativ.

– Vi mener at sjødeponi er uaktuelt. Andre løsninger kan være avfallsminimering eller alternativ bruk av avgangsmassen, også kombinert med tilbakefylling i gruva. Det er alternativer som brukes andre steder internasjonalt, og som sees på som de beste og mest miljøriktige alternativene, sier Feiring.

Tar miljø på alvor

Øystein Rushfeldt

Nussir tar miljø på alvor, ifølge administrerende direktør Øystein Rushfeldt.

Foto: Thor Thrane / nrk

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, har tidligere sagt til NRK at de tar miljøaspektene på alvor.

– Når man skal i gang med så store tiltak som det Nussir planlegger så er det lovpålagt med en konsekvensutredning. Det har vi gjort og konklusjonen i rapporten der viser at det vil være akseptable forhold for laksen, og at den vil klare seg bra. Det står svart på hvitt i utredningen, sier han.