Tar oljeomlastningssaken inn til Stortinget

Fylkespolitiker Trine Noodt fra Venstre vil nå løfte oljeomlastingssaken i Bøkfjord inn i Stortingets spørretime.

Is rundt oljetankere

IS I BØKFJORDEN: Under tidligere omlastinger av olje i Bøkfjorden, har sjøis lagt seg nært opp til oljetankerne.

Foto: Hallgeir Henriksen

Flere politikere reagerer på uttalelsene fra selskapet som står bak oljeomlasting i Bøkfjord i Sør-Varanger, der ledelsen hevder at is kan være en fordel ved utslipp av olje.

Fylkespolitiker Trine Noodt (V) vil ha saken opp i Stortingets spørretime.

– Miljøvernministeren sier at det er greit. De kan finne ut selv om det er farlig eller ikke. Jeg mener man da gir selskapet en myndighet de ikke bør ha, sier Noodt.

Vurderer selv sikkerhetsrisikoen

Fylkespolitiker Trine Noodt fra Venstre liker svært dårlig at regjeringen har overstyrt eget direktorat, og latt selskapet Norterminal selv vurdere sikkerhetsrisikoene ved å laste råolje mellom oljetankere i Bøkfjorden - også når fjorden er islagt.

Selskapet hevder dette er trygt, og sier isen kan forhindre at en oljelekkasje når land.

Noodt vil ha saken opp til diskusjon i Stortinget.

– Jeg kommer til å stille spørsmål gjennom Stortinget. Jeg håper jeg får representantene der til å stille spørsmål på vegne av Venstre. Egentlig spiller det ingen rolle hvilket parti som etterspør et svar fra ministeren i denne saken. Det burde også engasjere de stortingsrepresentantene vi har fra Finnmark, sier Noodt.

– Synes det er en underlig påstand

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø fra SV stiller seg spørrende til selskapets argumentasjon om at en islagt Bøkfjord kan være fordelaktig ved oljeutslipp.

– Jeg savner dokumentasjon for den typen påstander. Vi vet at ved et utslipp eller søl, vil ikke lenseutstyret virke optimalt. Og da synes jeg det er en underlig påstand at sjøis skal verne mot oljesøl, sier Bergstø.

Nyheter fra Troms og Finnmark