Hopp til innhold

Tar avstand fra private oppgjør i reindrifta

Lederen i Norske Reindrifters Landsforbund, Nils Henrik Sara, tar avstand fra måten enkelte løser interne konflikter i reindrifta.

Tiltalt for legemsbeskadelse

Huden ble skrapt vekk på store deler av ryggen til Mads Jonar Smuk Dahl, etter å ha blitt slept etter bilen i 2, 5 kilometer.

Foto: Privat

Torsdag fortalte avisa Finnmarken om Nesseby-mannen Mads Jonar Smuk Dahl som ble slått ned, bundet fast og tauet etter en bil i 2,5 kilometer etter at han hadde diskutert reindrift med to slektninger.

Det har lenge vært store uenigheter innad i Smuk-slekta om de forskjellige familienes reindrift. Det har vært mange diskusjoner, og sist lørdag gikk det galt.

Sånt skal ikke skje

NRL-leder Nils Henrik Sara

Vi aksepterer ikke at konflikter løses på denne måten, sier Lederen i Norske Reindrifters Landsforbund, Nils Henrik Sara.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Lederen i Norske Reindrifters Landsforbund, Nils Henrik Sara sier til Finnmarken at han tar sterk avstand fra denne måten å løse konflikter på.

Sånt skal ikke skje. Det er svært beklagelig at reindrifta er sakens kjerne, sier Sara til avisa.

Flere tar loven i egne hender

Nils Henrik Sara forteller at denne hendelsen ikke er den første. I januar skal en reinbeitekonflikt ha endt med at en mann ble fratatt skuternøkkelen og bundet til et tre, før han ble forlatt av alene på vidda på grensa mellom Karasjok og Kautokeino.

Vi aksepterer ikke at det er sånn man løser konflikter. Det skal skje på vanlig måte som norsk lov tillater, sier Sara til avisa Finnmarken.

Nils Henrik Sara opplever dette som et økende problem. De private oppgjørene øker i omfang, spesielt i nordområdene. Han mener at årsaken er at her er ikke beiteområdene definert i helt klare områder.

Slept 2 km etter en bil

Mads Jonar Smuk Dahl ble stygt skadd etter å ha blitt slept etter en bil i flere kilometer.

Foto: Privat

Ødelegger omdømmet til næringen

Det å løse konflikter på denne måten er skadelig for næringens omdømme. Derfor er Norske Reindrifters Landsforbund nå i gang med et prosjekt for å se på hvordan konflikter kan dempes og løses. I første omgang skal forbundet se på hvilke samarbeidspartnere de trenger for å få gjort noe med problemet.

Vi må til bunns i dette problemet, vi kan ikke leve med dette i framtida, sier Nils Henrik Sara.

Nå håper han at myndighetene også ser alvoret, og han mener at en løsning kan være å dele opp beitegrensene tydeligere.

Når beitegrensene er klare kan man bruke lovens tekst for å avgjøre en konflikter, sier Lederen i Norske Reindrifters Landsforbund, Nils Henrik Sara.

Nyheter fra Troms og Finnmark