Tapte sak om GPS-overvåkning

En renovasjonsarbeider har tapt saken mot Avfallsservice i Nord-Troms. Han fikk sparken etter at selskapet hadde overvåket han med GPS.

Avfallsservice

GPS-logg fra søppelbilene ble brukt for å sparke ansatt ved Avfallservice.

Foto: NRK

Høyesterett har avvist anken fra LO og en ansatt i selskapet Avfallsservice i Nord-Troms.

Avfallsservice er tidligere frifunnet i både tingretten og lagmannsretten, etter at GPS-utstyr på søppelbilen ble brukt til å dokumentere at hadde tatt lange og ulovlige pauser.

Høyesterett mener arbeidsgiveren hadde hjemmel i loven til å kontrollere loggen, og avviser kravet om erstatning.


Tok for lange pauser

Bedriften mente at de med bruk av GPS-logg kunne dokumentere at ansatte tok for lange pauser, og at det er krevd ulovlig overtidsbetaling. Derfor fikk renovasjonsarbeideren Jørn Roar Rollstad spaken fra bedriften. I tillegg ble fire andre ansatte truet med oppsigelse.

Nord-Troms tingrett ga Avfallsservice AS medhold i at oppsigelsen ikke var usaklig.

Mente overtiden var ulovlig

GPS-systemet skulle ikke brukes til å overvåke de ansatte, men ble likevel et sentralt element i saken.


– Vi mener vi kan dokumentere at det er krevd overtid for timer som ikke er jobbet. Vi mener GPS-en på rutene det er snakk om har fungert helt tilfredsstillende, og at dette ikke forklarer de lange oppholdene, sa Avfallsservice sin advokat, Anne Marie Due i rettsaken i Nord-Troms tingrett.


Før arbeidsrettssaken mellom Fagforbundet, som representerte Rollstad , og Avfallsservice, var det strid om GPS-loggen kunne brukes som bevis i saken.

Saken avgjort i Høyesterett

Både tingretten og lagmannsretten fant at arbeidsgiver hadde behandlet personopplysninger i strid med personopplysningsloven da loggen ble sammenholdt med timelistene, men at det etter en helhetsvurdering ikke var grunnlag for å tilkjenne oppreisningserstatning.

Høyesterett kom til samme resultat. Høyesterett mener arbeidsgiveren hadde hjemmel i loven til å kontrollere loggen, og avviser kravet om erstatning.