Hopp til innhold

Herleif og 22 ordførere frykter at et viktig helsetilbud blir sentralisert

Pasienter og fagmiljøet kan bli hardt rammet etter at rehabiliteringssentrene i Troms og Finnmark får 15 millioner mindre å rutte med i året.

Herleif Nikolaisen er en av dem som benytter seg av tilbudene som man tilbyr opp opptreningssenteret i Skibotn.

Herleif Nikolaisen er en av dem som får god hjelp hos Helsepartner Rehabilitering i Skibotn. Nå er han bekymret for framtiden til tilbudet han får i Nord-Troms.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Det jeg er redd for, er at tilbudet skal bli sentralisert til de store byene rundt omkring, sier Herleif Nikolaisen.

Han er i gang med en livsstilsendring i regi av rehabiliteringssenteret i Skibotn. Nikolaisen har gått ned 15 kilo etter at han ble med i et treårig behandlingsløp mot overvekt.

– Jeg er kjempefornøyd, sier han om opplegget og kompetansen de har i Skibotn.

Nikolaisen er nå usikker for framtiden til senteret og det treårige prosjektet han er en del av.

– Jeg er bekymret for det opplegget vi har framover, og i løpet av året er det mange innom her som er del av langtidsprosjekter.

Nye avtaler

I en nye avtale med Helse Nord RHF fikk sentrene som Helsepartner Rehabilitering har i Alta og Skibotn, en reduksjon på henholdsvis 10,9 og 4,1 millioner i året.

Aktører i Tromsø og Bodø har i den nye tildelingsrunden fått en større andel av de nye avtalene.

Les også: Vil berge Mork og Aure

Aksjon for Mork rehabiliteringssenter
Aksjon for Mork rehabiliteringssenter

Eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen.

Hilde Rolandsen opplyser at Helse Nord RHF har fått klager fra flere virksomheter i tildelingssaken.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen, presiserer at denne tildelingen ikke er et anbud, men en konkurranse. Den følger dermed prosedyrene for kjøp av helsetjenester, som ikke er omfattet av de strenge reglene som gjelder anbud.

I en e-post til NRK skriver Rolandsen:

«Nå er status at Helse Nord RHF har mottatt innsigelser og klager fra flere virksomheter. Anskaffelsen er regulert av konkurransedokumentene, og anskaffelsesforskriftens grunnleggende krav og klagebehandlingen må avklare om tildelingen er innenfor rammene av disse. Karenstiden er derfor ytterligere utsatt til 23.1.2023».

Direktøren opplyser at som følge av dette vil Helse Nord RHF avvente utfallet av klagebehandlingen før de kommer med ytterligere kommentarer.

Helsepartner Nord-Norge er eier og driver av opptreningssentrene i Alta og Skibotn. Administrerende direktør Hilde Sjurelv er blant dem som har sendt en klage med krav om at konkurransen tilbakestilles.

Monica Nielsen

Monica Nielsen (Ap) er ordfører i Alta kommune og leder i Vest-Finnmark rådet. Hun mener det ikke er for sent å snu i denne saken.

Foto: André Bendixen / NRK

– Veldig overraskende

22 kommuner fra Bardu til Nordkapp har reagert på tildelingen.

De har nå bedt Helse Nord regionale helseforetak (RHF) om å revurdere hele tildelingen der deler av tjenestene er tenkt sentralisert til Tromsø og Bodø.

– Vi reagerer kraftig på at man skal flytte viktig kompetanse ut av Finnmark, sier leder i Vest-Finnmark Rådet, Monica Nielsen (Ap).

Monica Nielsen opplyser at de ble svært overrasket da det ble klart at tildelingen etter den andre anbudsrunden ikke gikk i favør Helsepartner Rehabilitering.

– Det er veldig overraskende at man velger en aktør som ikke er i Finnmark, sier Nielsen.

Hun mener spillereglene er endret underveis.

– Først var opptreningssentret i Alta inne, men så har man endret anbudet, og dermed falt Alta ut. Det stiller vi spørsmål ved, sier lederen i Vest-Finnmark rådet.

Geir Varvik (H) er ordfører i Storfjord kommune. Han er svært kritisk til at rehabiliteringssenteret i kommunen får færre oppgaver i den nye tildelingen fra Helse Nord RHF. Det kan få konsekvenser for driften i årene som kommer.

Ordfører i Storfjord kommune, Geir Varvik (H), frykter nå for framtiden for rehabiliteringssenteret i Skibotn.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Rehabiliteringssenteret i Skibotn ligger i Storfjord kommune.

Ordføreren i kommunen, Geir Varvik (H), er som sin ordførerkollega i Alta bekymret for konsekvensene for framtiden til senteret, som har vært en viktig arbeidsplass i kommunen i over 40 år.

– En liten distriktskommune kan miste mange arbeidsplasser. Da tenker jeg både på de som jobber her og de som er pasienter her, sier Varvik om rehabiliteringssenteret som har rundt 45 ansatte.

Irene Ojala, leder av Pasientfokus.

Irene Ojala representerer Pasientfokus på Stortinget. Finnmarkspolitikeren er en av dem som reagerer sterkt på at Helse Nord RHF har valgt å sentralisere deler av rehabiliteringstilbudet i Troms og Finnmark.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Vurderer å flytte

Stortingsrepresentant Irene Ojala (Pasientfokus) savner mer informasjon og kunnskap om hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser denne tildelingen vil medføre.

I den nye avtalen for rehabilitering og habilitering må flere pasienter fra Troms og Finnmark reise til Tromsø og Valnesfjorden utenfor Bodø for å få behandling.

Prisen på å frakte pasienter lange avstander er noe hun savner, og derfor har hennes parti bedt om å få en utredning på dette.

– Det er kjempedyrt å fly. I tillegg har vi ikke flyruter som korresponderer med folks behov, sier Ojala.

Hun har snakket med to familier som nå vurderer å flytte fra Finnmark på grunn av lang reiseavstand til behandlingstilbudet.

– De bruker å kjøre til Skibotn for å få behandling der. Skal man få folk til å bo i Finnmark, så må man gi dem trygghet. Det tar man nå fra folk, sier Ojala om konsekvensene av den nye tildelingen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har fått svar fra Helse Nord RHF om tildelingen.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Lange avstander

Irene Ojala har sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Der spør hun om ministeren er klar over at de nye avtalene som Helse Nord har inngått vil føre til økt pasienttransport og reisebelastning for pasienter ifra Nord-Troms og Finnmark.

Kjerkol skriver i sitt svar at hun har fått en tilbakemelding fra Helse Nord RHF.

I sitt svar skriver ministeren at avstand til behandlingssted er vurdert i evalueringen. Endringene gjør at flere pasienter i Finnmark vil fraktes med fly til behandlingssted.

For flere av pasientene vil dette gi kortere reisevei i tid, skriver Ingvild Kjerkol.

Alta rehabiliteringssenter

Helsepartner Rehabilitering sitt senter i Alta får en reduksjon på 10,9 millioner i året om tildelingen til Helse Nord RHF blir stående.

Foto: André Bendixen / NRK

Les også: - Ikke send meg tilbake til Ullern Helsehus!

foto: privat
foto: privat