Taper mindre rein til rovdyr

Reineierne taper mindre til rovdyr enn først antatt. Det skriver Gemini.no, forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Rovdyr tar i stor grad de svakeste dyrene. I år med dårlig beite ville disse uansett ha dødd av matmangel eller av andre naturlige årsaker. Når færre rein skal dele på maten, blir slaktevekten på de gjenværende dyrene høyere, fordi hvert enkelt dyr får mer å spise. Dermed blir reineiernes tap mindre enn tidligere antatt, skriver Gemini.no.