Melkøya-trøbbel har kostet eierne milliarder

For tredje gang i år er det driftsstans på Statoils gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Nå starter selskapet et eget prosjekt for å komme til bunns i problemene.

Melkøya, desember 2010

På Melkøya utenfor Hammerfest ligger Norges eneste produksjonsanlegg for nedkjølt gass (LNG).

Foto: Allan Klo

For tredje gang i år har Statoil og de andre eierne måttet stanse produksjonen av nedkjølt Snøhvit-gass (LNG) på Melkøya utenfor Hammerfest.

Om man legger tidligere beregninger til grunn, har problemene i løpet av året påført eierne et tap i milliardklassen.

Nå tar Statoil grep, og setter i gang et nytt prosjekt for å få bukt med problemene.

Strømbrudd gav stans

Den nåværende driftsstansen skyldes et strømbrudd mandag denne uka. Strømbruddet tvang Statoil til å evakuere deler av mannskapene på Melkøya fra indre til ytre del av anlegget. Siden da har produksjonen vært stanset.

– Det var i forbindelse med en feil ved omlegging av reservebatteriforsyning at det oppstod forstyrrelser i strømnettet. Det gjorde at både vår egen kraftproduksjon fra gassturbinene og strøm fra nettet måtte stenges ned. Det førte til at all strøm var borte for en periode, forteller pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil.

– Etter omtrent 20 minutter fikk vi tilbake strøm fra nettet. Da var anlegget stengt ned, slik prosedyren er ved en «blackout».

Gjør klart for oppstart

Hva som forårsaket strømbruddet er fremdeles uklart, men Statoil har satt i gang en gransking av hendelsen.

– Nå forbereder vi oss på oppstart. Hele anlegget blir gjennomgått, sier Skauby.

Ola Anders Skauby

Pressetalsmann i Statoil Ola Anders Skauby

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Har tapt milliarder

Som NRK tidligere har meldt, er den daglige LNG-produksjonen på Melkøya verdt rundt 50 millioner kroner for Snøhvit-eierne.

Om man legger alle dagene med driftsstans i år til grunn vil det si at selskapene har tapt minst 1,7 milliarder kroner på de mange feilene ved anlegget.

Statoil hevder dette representerer en utsettelse av inntektene, i og med at gassen fortsatt befinner seg på feltet.

Ikke alle olje- og gasseksperter er enige i den teorien.

– Slik vi vurderer det fra aksjemarkedets ståsted så er det ett tap. Statoil kan si at produksjonen kommer senere, men det er så mye senere i tid at i verdi så er det tapte penger. sier aksjeanalytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier.

Melkøya

LNG-tanker ved kai på Melkøya

Foto: Allan Klo

Tar grep

Statoil planlegger nå et omfattende program for å forhindre flere uforutsette driftsstanser på Melkøya.

– Vi har noen utfordringer med oppetiden på Snøhvit-anlegget. Det er et komplekst anlegg hvor vi har en kontinuerlig læringskurve, sier pressetalsmann Skauby.

– Vi har hatt et prosjekt tidligere som har sett på en del av anlegget. Nå går vi i gang på nye deler. Det skal sikre oss en større robusthet.