Tam bjørn truer ingen – nå blir den skutt

En bjørn i Sør-Varanger er så lite redd for folk at myndighetene ikke ser noen annen utvei enn å skyte den.

Bjørnen i Pasvik

Både Statens naturoppsyn (SNO) og politiet leter etter denne bjørnen i Pasvik, som viser uvanlig atferd overfor folk.

Foto: Statens naturoppsyn

– Bjørnen har vist unormal lite skyhet overfor folk. Den har vært nærgående og den har vært helt inne i folk sine hager, og gått over gårdsplasser. Den har passert folk på tjue meters avstand uten å vise noe tegn til stress eller redsel.

Magne Asheim

Magne Asheim i Statens Naturoppsyn sier det har gitt fellingstillatelse på en bjørn i Sør-Varanger for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Magne Asheim i Statens naturoppsyn (SNO) sier det er gitt fellingstillatelse på bjørnen i Sør-Varanger fordi den ikke har vett til å holde seg unna folk, og selv om bjørnen ikke har gjort noe så vil de unngå at det oppstår farlige situasjoner.

Bjørnen har vist seg flere ganger tett opp til bebyggelse i området rundt Strand og Svanvik. Asheim ber folk som ser bjørnen ta kontakt med politiet eller SNO.

– Det kan være nødvendig å felle den nettopp fordi den opptrer så nært bebyggelsen. Bjørnen har ikke vært aggressiv og det er ikke fare for folk, sier Asheim, men den springer ikke unna når mennesker kommer nær den.

– Fjern søpla, ikke bjørnen

Regionleder i Miljøvernforbundet i Nord, Ørjan Holm, liker dårlig at det nå er gitt fellingstillatelse på bjørnen i Sør-Varanger. Holm mener at det er lukten av søppel som tiltrekker seg bjørnen, og synes kommunen først og fremst må bedre renovasjonsrutinene sine.

Ørjan Holm. Norges Miljøvernforbund.

Regionleder i Miljøvernforbundet i Nord, Ørjan Holm, liker dårlig at det nå er blitt gitt fellingtillatelse på bjørnen i Sør-Varanger. Holm mener at det lukten av søppel som tiltrekker bjørn, og synes kommunen først og fremst må bedre renovasjonsrutinene sine.

Foto: Pressebilde.

– Før Fylkesmannen deler ut fellingstillatelse så bør han heller rydde opp med Øst-Finnmark Avfallsselskap (ØFAS) og sørge for at de gjør den jobben de er satt til.

Holm kan ikke akseptere at det skal felles en bjørn som er nærgående når det er søpla som tiltrekker den. Han mener Fylkesmannen indirekte har akseptert at Øfas forer bjørnen med søppel opp i gjennom dalen og i Pasvik.

– Dette holder ikke mål i det hele tatt. Først må man kvitte seg med de problemene som tiltrekker bjørn, nemlig søppel, før man går til angrep på bjørnen.

Fylkesmannen i Finnmark opplyser at det er Miljøverndirektoratet som har gitt fellingstillatelse i denne saken.

Rovdyrkontakt Steinar Wikan i Statens Naturoppsyn, som holder oversikt over bjørnestammen i Pasvik, mener ikke søpla skal tiltrekke bjørnen i større grad.

– Det kommer an på hva slags bjørn det er. Hvis der er en nærgående bjørn så tar den søppeldunken uansett om den har stått der i tre eller 14 dager, sier han.