Hopp til innhold

Krever russisk kors på Svalbard fjernet

Et sju meter høyt russisk-ortodoks kors ble satt opp uten tillatelse. Nå krever Sysselmesteren at korset fjernes.

Et ortodoks kors blir satt opp i Pyramiden på Svalbard

En skjermdump fra Instagram.

Foto: TRUST ARKTIKUGOL/INSTAGRAM

Korset skal være det nordligste ortodokse korset i verden, og er plassert opp i det tidligere gruvesamfunnet Pyramiden på Svalbard.

«Gjenfødselen av Pyramiden fortsetter», skriver det russiskeide selskapet Trust Arktikugol selv på Instagram.

Men Sysselmesteren er ikke særlig fornøyd, og mener korset bryter med Svalbardloven, fordi det er satt opp i et kulturminne-, natur- og friluftsområde.

Derfor har de nå sendt et forhåndsvarsel om at det må fjernes, som også Dagbladet har omtalt.

Russlandforsker mener den russiske militærpatriotiske symbolikken har en rød tråd til krigføringen i Ukraina.

Sysselmester Lars Fause

Lars Fause, sysselmesteren på Svalbard.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Søkte – men fikk ikke svar

Direktør i Trust Arktikugol, Ildar Neverov, sier til NRK at de er i dialog med Sysselmesteren.

Det samme sier Russlands ambassade i Norge.

Vi setter vår lit til at det blir funnet en god løsning, skriver de i en e-post til NRK.

Den 17. juli sendte generaldirektøren i det russiskeide selskapet Trust Arktikugol brev til Sysselmesteren, der de orienterte om at de ønsket å sette opp et minnesmerke der.

Og 10. august la de ut en video på Instagram av prosessen med å sette det opp.

Sysselmesteren har tre ukers frist til å svare på henvendelser, men på grunn av ferieavvikling ble dette forsinket.

Til The Barents observer sa sysselmester Lars Fause tidligere i august at han var overrasket over korsplantingen. Han sa da saken ville bli fulgt opp.

I et brev fra Sysselmesteren sendt til Trust Arktikugol 27. august, gir Sysselmesteren uttrykk for at de er kjent med at korset allerede er satt opp.

Trust Arctiguol, trust arktikugol, gruveselskap, barentsburg

Trust Arktikugol holder til i sentrum av Barentsburg.

Foto: Ida Louise Rostad

De mener at det er søknadspliktig og at det er behov for tillatelse for å kunne sette opp et slikt kors.

Og påpeker at korset er satt opp et annet sted enn det de har vist til i brevet som ble sendt i juli.

«Vi finner grunn til å presisere regelverket og understreker at selv om svalbardmiljøloven åpner for at tiltak kan utføres dersom det ikke foreligger tilbakemelding fra Sysselmesteren innen tre uker, betyr det ikke at ethvert tiltak likevel kan gjennomføres. Forutsetningen er at tiltaket er i samsvar med arealplanen.»

Les også Sysselmesteren fryktet uro i Barentsburg da krigen brøt ut

Sysselmester Lars Fause

De mener også at om de vil plassere korset på et annet sted, må også dette søkes om og gis tillatelse til.

Sysselmesteren henviser til svalbardmiljøloven § 58 3. eller 4. ledd, og skriver:

«Korset er ikke i tråd med planformålet. Sysselmesteren varsler med dette av korset må fjernes fra nåværende plassering.»

I brevet gir de selskapet en to ukers frist på å gi en tilbakemelding på forhåndsvarslet om å fjerne korset.

– Vi fikk onsdag en tilbakemelding fra Trust Arktikugol som vi er i gang med å gjennomgå nå. Det ikke er gått ut noe vedtak om pålegg om fjerning fra oss enda, fordi vi behandler saken, sier fungerende miljøvernsjef Linda Karlstad.

Kari Aga Myklebost, professor i russisk historie ved UiT.

Kari Aga Myklebost ved UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

– Knytter historiske hendelser til krigen

Kari Aga Myklebost er professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun mener at det etter at det ble utnevnt ny russisk generalkonsul i Barentsburg og ny leder for Trust Arktikugol, har vært en rekke russiske symbolpolitiske framstøt på Svalbard.

Myklebost viser til korset som ble reist i august av biskopen av Narjan-Mar og Mezen.

Et lignende kors ble innviet av samme Biskop i nærheten av den russiske marinebasen Nagurskoje på Frans Josefs Land, sier hun.

Hun viser også til en rekke andre hendelser: Båtparader på Den russiske flåtens dag i 2022 og 2023, 9. mai-parader i Barentsburg og Pyramiden i år.

– Felles for disse framstøtene er at de tar i bruk russisk militærpatriotisk symbolikk, og at de aktivt knytter de historiske hendelsene som de angivelig markerer til den pågående russiske krigføringen i Ukraina.

Les også Skal ha trappet opp markeringen av 9. mai i Barentsburg: – Aldri vært en sånn markering før

Demonstrerer mot Norge

Professoren mener at de samtidig demonstrer ovenfor Norge at de mener at Russland har særlige historiske rettigheter på Svalbard.

– Paradene og reisingen av korset inngår i et mønster, der russiske statlige aktører bruker historie til å legitimere tilstedeværelse og sende en beskjed hjem til den russiske opinionen om at disse områdene tilhører den russiske kulturelle sfæren.

Hun sier at denne typen hendelser, som hun opplever som symboltunge markeringer sett i lys av historien, ikke er unikt for Svalbard.

– Vi har observert det samme i Nord-Norge og særlig i Øst-Finnmark gjennom det siste tiåret. Etablering av nye russiske krigsmonumenter og pomorkors, som deretter brukes til seremonier med russiske sovjetnostalgiske, militærpatriotiske og russisk-ortodokse symboler, sier Myklebost.

NRK har gjort forsøk på å få en kommentar fra den ortodokse kirken i Russland, uten å lykkes.

Les også NRK avslører: Russlands mann på Svalbard er agent

Russisk konsul knyttes til GRU