Hva skal sysselmannen hete?

Helsesøster er blitt til helsesykepleier og rådmann har blitt til kommunedirektør. Men på Svalbard er det vanskelig å finne gode alternativer til sysselmannen.

Svalbardrein

Ikke bare er det vanskelig å finne et nytt navn på sysselmannen. Svalbardloven må også endres for å bytte navn.

Foto: Tore Nordstad / Norsk Polarinstitutt

– Denne personen er jo en slags visekonge, personen som får vervet har et helt kongerike for seg selv. På fastlandet er det mange fylkesmenn å konkurrere med, men på Svalbard er man jo unik.

Det sier Gunnstein Akselberg, linguist og språkekspert i Eides språksjov.

1.januar 2021 skal alle stillinger i staten ha kjønnsnøytrale titler.

Akselberg synes at et alternativt navn til Sysselmann er ei hard nøtt å knekke.

– Fylkesmann er jo lett å finne et nytt navn på. Der må vi bare kvitte oss med mannen i ordet, sier Akselberg.

Like ved siden av Sysselmannskontoret ligger Sysselmannsgården hvor Kjerstin Askholt bor.

Like ved siden av Sysselmannskontoret ligger Sysselmannsgården hvor Kjerstin Askholt bor. Under fotograferingen sprang hun hjemom for å hente politiuniformen.

Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK

Longyearboss

Justis- og beredskapsdepartementet håper på navneforslag til stillingen på Svalbard, men har ikke mottatt noen, får NRK opplyst.

Men Svalbardposten har fått inn en rekke forslag, blant annet fra 5. klasse ved Longyearbyen skole.

– Jeg synes det er bra at det ikke bare skal hete sysselmannen siden det også jobber damer der.

Det sier Jone Stiberg-Hansen, som er 10 år gammel, og bor i Longyearbyen. Han foreslår noe med sheriff, eller spitssjef, som nytt navn på sysselmannen.

Sysselsatt, Longyearboss, Svalbardpolitiet, Sysselsjef og Polarti er andre forslag som har kommet inn.

Sysselmannen på Svalbard

Kjerstin Askholt er både politi og fylkesmann på Svalbard.

Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK

Unik stilling

Sysselmannen på Svalbard er både politimester, og fylkesmann, samtidig.

– Hensikten var å ikke bygge opp en stor administrasjon på Svalbard. Det forteller historiker ved NTNU, Thor Bjørn Arlov.

Av praktiske og økonomiske hensyn ble derfor politi og statens representant på øygruppa satt sammen i ei stilling. Kombinasjonen er unik i Norge.

– Det står i Svalbardloven at øygruppa skal ha en Sysselmann. Så loven må endres for at navnet skal byttes. Men det er ikke så veldig vanskelig å gjøre, sier historikeren.

Dagens sysselmann, Kjerstin Askholt har ikke klart å komme på et godt forslag selv.

– Jeg kunne tenke meg en tittel som inneholder begge deler. Både fylkesmann, og politimester. Som ikke lener seg kun mot den ene.

Sysselmannen på Svalbard.

Utrykningsbilen til sysselmannsførstebetjentene, politiet.

Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK

Språkrådet

Over tid er det flere stillinger som har byttet navn for å bli kjønnsnøytrale. Det sier direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

– Jordmor er et eksempel på en yrkestittel som det er vrient å finne et godt alternativ til, sier hun.

Nøkkelen til suksess ved navnebytte er at det nye navnet er norsk, kort, tydelig, grammatisk korrekt og kjønnsnøytralt, sier Wetås.

– Et vellykket eksempel er skiftet fra riksmeklingsmann til riksmekler i 2012.

Hun har troa på at det er mulig å finn en god erstatning for sysselmann.

– Den språklige kreativiteten er stor, sier hun.

Ronja Hermansen på Svalbard
Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK
Statlige stillinger skal ha kjønnsnøytrale navn innen 1.januar 2021. Hva tenker folk i Longyearbyen om at Sysselmannen på Svalbard skal bytte navn?

Les også: