Syrere kastet ut av Norge – deretter kastet ut av Russland

To syriske statsborgere som før jul ble sendt tilbake til Russland over Storskog, skal nå være sendt ut av Russland.

asylsøkere

Asylsøkere returneres tilbake til Russland over den norskrussiske grensen på Storskog tidligere i januar. Bildet ble tatt etter at de to syrerne ble sendt ut av Norge.

Foto: Ole-Tommy Pedersen, Ole-Tommy Pedersen / iFinnmark.no / NTB scanpix

Dette skjer til tross for at regjeringen gang på gang har sagt at Russland er et trygt land å returnere syriske statsborgere til.

Begge de to syrerne forteller NRK at de har fått sine russiske visum kansellert, og at de fikk en tidsfrist på seg til å forlate Russland.

Da de kom tilbake til Russland skal de ha fått beskjed fra universitetet der de har vært studenter om at visumet ville bli kansellert og at de hadde en frist på å komme seg ut av Russland.

NOAS: – Dette er vanlig

Begge personene har nå forlatt Russland. Én av dem sier til NRK at han oppholder seg i Damaskus, som er Syrias hovedstad.

Regjeringen har fra før sagt at asylsøkerne som har blitt sendt tilbake til Russland har en form for lovlig opphold der og derfor anses som returnerbare. Dette ble understreket blant annet av tidligere statssekretær i Justisdepartementet Jøran Kallmyr, da han i november besøkte Kirkenes.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), derimot, peker på at Russland hverken har det samme forholdet til menneskerettigheter som Norge, og at det er langt vanskeligere å få asyl i Russland.

– Utvisningsvedtak fra Russland er veldig vanlig, og vi vet at Russland tvangsreturnerer asylsøkere tilbake til krig, herunder Syria. NOAS har varslet norske myndigheter om Russlands praksis, men det har vi ikke fått gehør for. Nå ser vi at syrere som er returnert fra Norge til Russland befinner seg i Syria, sier rådgiver, sier rådgiver Cecilia Sognnæs.

– Klare reglebrudd

– Regjeringen mener de har tatt grep og hindrer at flere asylsøkere kommer over Storskog, men deres politikk har ført til klare brudd på både nasjonale og internasjonale regler, sier Sognnæs.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver følgende i en epost til NRK: Senior kommunikasjonsrådgiver

«Regjeringens vurdering av Russland som et trygt land for de fleste tredjelandsborgere er ikke endret. Det følger imidlertid av departementets instruks GI-13/2015 at alle Storskogsakene skal vurderes individuelt. Dersom det er holdepunkter for at en søker ved retur til Russland risikerer overgrep i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3, skal saken realitetsbehandles i Norge. I UDI og UNEs vurdering av dette spørsmålet, vil opplysninger om tvangsreturer fra Russland til Syria være et av flere momenter det ses hen til. Departementet følger for øvrig situasjonen i Russland, men kommenter ikke på enkeltsaker.»

Tidligere i år ble det også kjent at to personer fra Jemen, som var blitt returnert til Russland, ble utvist derfra. De fikk derfor komme tilbake til Norge, for å søke asyl.