Hopp til innhold

Sykehuset stopper omdiskuterte ambulanseplaner – må gjøre nye vurderinger

Befolkningen har vært svært kritisk til planene om å legge ned ambulansestasjonene på Senja. Nå har styret på Universitetssykehuset Nord-Norge bestemt seg for å høre på de berørte partene, før de tar avgjørelser.

Ambulanse på Stonglandseidet

HET POTET: UNN vurderte å flytte ambulansen på Stonglandseidet på Senja. Nå skal de se på saken på nytt.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Jeg oppfatter kritikken som har kommet som berettiget. Derfor fremmet jeg et forslag om å stoppe arbeidet, og starte en ny prosess der alle relevante aktører får komme med sine synspunkter, sier Ansgar Gabrielsen, styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Sykehuset planla å legge ned to ambulansestasjoner på Senja, og erstatte dem med én stasjon. For befolkningen kan det bety at avstanden til nærmeste ambulanse kan bli endret betraktelig.

Gjennom underskriftskampanjer har de blant annet klaget på måten avgjørelsen ble tatt, uten at de ble hørt.

Styret på UNN vedtok derfor torsdag å utsette saken, og starte arbeidet på nytt. Nå skal kommuner og andre relevante aktører bli hørt, før en avgjørelse blir tatt.

– Når vi gjør såpass store endringer, som involverer store befolkningsgrupper, er det viktig at de blir hørt i prosessen, sier styreleder Ansgar Gabrielsen.

I tillegg blir de berørte kommunene bedt om å komme med sine synspunkter når sykehuset har tatt en avgjørelse i saken.

Laster Twitter-innhold

– Setter pris på det

Kim Hofsøy og hans alvorlig syke sønn Felix (7 måneder) har vært svært bekymret for tryggheten sin, dersom forslaget om å flytte ambulansestasjonen skulle bli godkjent.

– Jeg setter stor pris på at de nå har bestemt seg for å lytte til oss som blir berørt av dette, sier han.

Hofsøy håper sykehuset lander på en løsning med å inkludere en ny ambulansestasjon med den nye brannstasjonen som skal bygges på Stonglandseidet, ikke langt fra der de bor.

– Det er jo en form for samling av kompetanse det og, sier Hofsøy.

Kim Hofsøy

HÅPER: Kim Hofsøy og sønnen Felix håper de blir hørt når UNN skal endre ambulansestrukturen sin.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Samme kriteriene

Et av argumentene for å flytte ambulansestasjonene har nemlig vært å få samlet kompetansen på én ambulansestasjon, i stedet for flere. I tillegg har økonomi vært viktig.

Ansgar Gabrielsen, styreleder i UNN, sier at kriteriene for å endre ambulansestrukturen er de samme.

– Poenget er at vi må ha en prosess som involverer de berørte partene også. Når en avgjørelse er tatt, skal vi ikke bli kritisert for at vi i alle fall ikke har hørt på dem som blir berørt, sier han.

Kim Hofsøy står i alle fall klar til å dele sine synspunkter.

– Det er vel ikke noen hemmelighet at jeg mener at den forrige prosessen ikke var god nok, så de skal bare ta kontakt med meg, sier han.

Ansgar Gabrielsen og Helse Nords styreleder Inger Lise Strøm

SKAL BLI HØRT: For styreleder ved UNN, Ansgar Gabrielsen (nærmest), er det viktig at befolkningen blir hørt når UNN skal gjøre endringer i ambulansestrukturen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark