Sykefraværet høyest i Nord-Norge

Nordnorske arbeidsplasser har høyest sykefravær over tid, og ligger nesten ett prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Dette tilsvarer kostnader på en milliard kroner.

Forsker ved SINTEF i Tromsø, Kine Jakobsen forteller at

Forsker ved SINTEF i Tromsø, Kine Jakobsen, sier det er vanskelig å peke på konkrete årsaker til at sykefraværet er høyere i nord.

Foto: Vilde Kristine Malmo

Landsgjennomsnittet på sykefravær i årets første kvartal lå på 5,6 prosent. I de tre nordligste fylkene var tallene på mellom 6,3 og 6,5 prosent.

Det viser de ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Forsker ved SINTEF i Tromsø, Kine Jakobsen forteller at det er vanskelig å peke på årsaker til at akkurat Nord-Norge er landsdelen med høyest sykefravær over tid.

– Det har blant annet blitt foreslått at det finnes en slags fraværskultur i nord, eller at det skyldes dårligere holdninger, men det er vanskelig å fastslå konkrete årsaker til at sykefraværet er høyere her nord, sier hun.

Halvert sykefraværet

I 2013 bestemte Sparebanken Nord-Norge (SNN) seg for å kutte sykefraværet blant sine ansatte. Sykefraværet hadde da passert fire prosent. Nå, fire år senere, har de klart å halvere sykefraværet. Medisinen har blant annet vært å integrere fysisk aktivitet i arbeidshverdagen.

SPOR-dagen

Fysisk aktivitet har for SNN vært suksessoppskriften.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

HR-sjef i SNN, Turid Aspenes, er godt fornøyd med resultatet.

– Vi er veldig stolt over at vi har klart å redusere sykefraværet. Dette har stor betydning for de ansatte og bedrer selvfølgelig produksjonen og effektiviteten vår, forteller hun.

Fysisk aktivitet

Suksessoppskriften for SNN har vært og i større grad integrere aktivitet og bevegelse i arbeidshverdagen. SPOR- dagen er et av tiltakene. Det har nå blitt en årlig tradisjon hvor de ansatte konkurrerer mot hverandre i forskjellige trimaktiviteter.

I tillegg har konsernet fått utviklet en mobilapp, hvor de ansatte kan registrere all fysisk aktivitet og måltider.

Aspenes tror imidlertid at reduksjonen av sykefraværet kommer av et positivt fokus og et helhetlig arbeid rettet mot de ansatte.

Det var god stemning under SNNs årlige SPOR-dagen.

Forrige uke arrangerte SNN den årlige SPOR-dagen, hvor alle ansatte konkurrerte mot hverandre i forskjellige trimaktiviteter.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Vi har vært veldig opptatte av å skape arbeidsglede og engasjement blant våre ansatte, sier hun. For oss er det viktig at de ansatte har en stolthet over egen arbeidsplass og det vi er med å bidra til å skape i Nord-Norge.

Forebygge

SINTEF har gjennom sine forskningsprosjekt samarbeidet tett med SNN. Målsettingen har vært å finne ut hvorfor nettopp sykefraværet er høyere i nord, og konkrete tiltak som kan settes i verk for å redusere dette.

Ifølge Jakobsen, er aktiv oppfølging av de ansatte og tydelige ledere nøkkelfaktorer.

– Det er kjempeviktig å engasjere seg i de ansatte og deres ve og vel, og at lederne i tillegg har en systematisk tilnærming til det.

I tillegg understreker Jakobsen viktigheten av forebyggende arbeid.

– Det er viktig at lederne ikke bare har fokus på sykefraværet når det er høyt, men at man har det på agendaen hele tiden.