Hopp til innhold

Sydvaranger gruve fortsetter på ubestemt tid

Sydvaranger gruve vil være i drift så lenge forhandlingene med kreditorene pågår, og dermed kan et helt gruvesamfunn puste lettet ut for noen dager. Foreløpig er aksjene til morselskapet ute av handel til kommende mandag.

Ansatte i Sydvaranger gruve etter allmøte

I verste fall stenger portene til Sydvaranger gruve 6. juli. Selskapet har tidligere sagt at de ikke har penger til å drive videre, uten at ny finansiering kommer på plass..

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Beskjeden vi har fått er at vi fortsetter som vi har gjort de siste ukene, vi går på jobb og forhandler. Vi er i drift så lenge forhandlignene pågår i alle fall, sier klubbleder i Nordens klippe Henning Bråten.

Mandag vil det komme ny beskjed om forhandlingene drar ut i tid. Inntil da går de drøyt 400 ansatte på jobb, med usikkerheten om hvor lenge de har jobben.

Stor spenning

– Jeg er blitt styrket i troen de siste dagene, vi har noe å forhandle på og det er jo det viktigste, sier Henning Bråten.

Mandag ble det satt stopp for all handel av Northern Iron Limited-aksjen, fordi det var ventet resulateter av gjeldsforhandlingenen til Sydvaranger gruve senest onsdag. Nå er er aksjen suspendert fra handel til kommende mandag.

– Om vi trenger mer tid til å forhandle da, så ber vi om det, sier Bråten.

Tidligere har selskapet sagt at de ikke kan drive lenger enn ut juni uten at en ny finansieringsplan er på plass. Derfor var det stor spenning knyttet til hva som skulle komme av beskjed 1. juli. Nå er altså datoen forskjøvet til mandag 6. juli.

Henning Bråten klubbleder Nordens klippe

Henning Bråten er blitt styrket i troen på at man vil finne en løsning for Sydvaranger gruve. I et sakte men jevnt tempo har jernmalm-prisene steget til rundt 60 dollar tonnet. I bakgrunn ser man et skip fra den største kunden stålprodusenten Tata steel.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

For halvannen uke siden sa toppsjefen i Northern Iron Limited som eier Sydvaranger gruve, at han hadde 100 prosent tro på en gruvefremtid i Kirkenes, nå venter et helt gruvesamfunn i spenning.

Gjeldsutsettelse

Jernmalm-prisene har stupt som en stein det siste året, og det er det som er hovedårsaken til de store økonomiske problemene til gruva. Prisen for ett tonn var på det høyeste 135 dollar i 2014, mens prisen nå er rundt 60 dollar tonnet.

Det selskapet håper på er en gjeldsutsettelse, eller andre løsninger med kreditorer som gjør at Sydvaranger gruve kan fortsette sin virksomhet.

I slutten av mars gikk DnB og Innovasjon Norge med på en gjeldsutsettelse som sikret driften ut juni. Da hadde driften vært berget på rentefritak, og 73 friske millioner i innskudd fra DnB i slutten av desember 2014.

Tschudi Bulk Terminal har også hjulpet gruva ved å la dem bruke kai-anlegget de eier vederlagsfritt.

  • Sjefen hyller Sydvaranger-ansatte for frivillig lønnskutt

Alle stener har vært snudd

Sydvaranger gruve har bare gått i pluss to av årene de har drevet siden driften ble gjenopptatt i 2007. I 2014 var underskuddet på godt over en milliard norske kroner.

De ansatte og ledelsen i Sydvaranger har siden oktober 2014 hatt et frivillig kutt i lønna for å bidra til å bedre lønnsomheten til bedriften. For de ansatte innebar det et kutt på tre prosent, som fagforeningen Nordens klippe nylig gikk med på ble forlenget til september.

Gruva har ønsket å doble produksjonen for å bli mer lønnsomme, og disse planene har vært mye omtalt fordi selskapet har bedt om å få utslipp av miljøgifter som en følge av økt produksjon.

Viktig bedrift for Finnmark

Med over 400 ansatte er Sydvaranger gruve en av de største arbeidsgiverne i Finnmark, og en konkurs vil medføre at arbeidsledigheten dobles i fylket ifølge NAV.

– Gruva er en stor arbeidsplass som sysselsetter mange. Det vil ha stor betydning. Det betyr også ringvirkninger for andre næringsvirksomhet i kommunen, har avdelingsdirektør Eva-Lill Johansen Margit i NAV Finnmark tidligere uttalt til NRK.