Sydvaranger brøt konsesjon – kaller påstander uriktige

Direktorat ser alvorlig på at Sydvaranger Gruve ikke har fulgt godkjent driftsplan de siste fire årene. – Men at det skal koste mange hundre millioner å starte opp igjen, er ikke riktig, sier hovedtillitsvalgt.

Henning Bråten

HOVEDTILLITSVALGT VED KONKURSRAMMET SELSKAP: Henning Bråten hos Sydvaranger Gruve AS. Gruveselskapet valgte å ta ut mindre gråberg enn det som var godkjent.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– I denne saken har vi hatt en oppfølging over tid hvor vi har gjennomført flere tilsyn, etter at vi ble kjent med at det ble gjort endringer på driftsplanen – nemlig å ikke ta ut så mye gråberg som i den godkjente driftsplanen.

Dette sier direktør, Randi Grini, i Direktoratet for mineralforvaltning, til at det er blitt kjent at Sydvaranger Gruve ikke har fulgt den godkjente driftsplanen for selskapet fra 2010.

– Det er i seg selv brudd på konsesjonsvilkårene. Det er noe vi ser veldig alvorlig på, sier Grini.

  • Se faktaboks om Sydvaranger Gruve nederst i artikkelen

– Virksomheten har ansvaret

Grini sier hun ønsker ikke å gå inn på detaljerte påstander mot selskapet.

– Men det som er viktig for meg er å være tydelig på at det er virksomheten selv som er ansvarlig for å drive innenfor det gjeldende regelverket.

– Direktoratet for mineralforvaltning er forvaltningsmyndighet, og vi har dermed tilsynsansvaret, sier Grini.

– I denne situasjonen så har vårt primærfokus vært å sikre tilgjengeligheten til den mineralressursen som vi vet er igjen, ved å sørge for at adkomsten og infrastrukturen til underjordsgruven er intakt.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden

ANLEGG I STILLSTAND: Ved Sydvarangers anlegg ved Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune blir det sannsynligvis ikke rare aktiviteten i tiden fremover, grunnet konkursen selskapet nylig ble rammet av.

Foto: Arnestein Jensen / NRK

– Hundremillionerspåstander ikke riktige

En artikkel fra High North News har tidligere hevdet at det kan komme til å koste mange hundre millioner kroner å starte opp Sydvaranger-driften igjen (ekstern lenke).

– Mange av de påstandene er ikke helt riktige. Det er mye gråberg, spesielt i Bjørnevannsbruddet. Men vi har andre brudd som har mindre gråberg, og dermed kreves det mindre kapital for å starte opp igjen der.

Dette sier hovedtillitsvalgt, Henning Bråten, til NRK.

– Men det som har vært allment kjent, både hos bergmesteren og direktoratet, er at vi har tatt ut mindre gråberg enn det som var planlagt. Det er klart.

– Det er de rette tilsynsmyndighetene som må avgjøre hva som har skjedd og ikke skjedd, sier Bråten.

Vil evaluere seg selv

– Har direktoratet gjort det direktoratet kan gjøre i denne saken?

– Vi har ivaretatt vårt ansvar ved å følge virksomheten over tid. Så får vi gjøre en vurdering i etterkant av en sånn stor sak om det er noe vi kunne ha gjort på en annen måte. Det vil være naturlig.

Direktoratet vil dermed gå gjennom sine rutiner, ifølge direktør, Randi Grini, i Direktoratet for mineralforvaltning.