Rustilbud måtte vente halvt år

Tilbud til rusavhengige svekkes av treg saksgang.

Tromsø kommune, måtte vente nesten et halvt år før de fikk svar fra Helsedirektoratet på om de fikk penger til å videreføre viktige rusprosjekter.

I et åpent brev til myndighetene forteller Trude Boldermo, enhetsleder i Rus- og Psykiatritjenesten i kommunen, om problemene;

– Vi har folk som har sagt at de ikke ønsker å fortsette å jobbe i prosjekter på grunn av uforutsigbarheten eller fordi vi ikke har fått ansatte i hundreprosentstilling.

I desember i fjor kom tilbudet om prosjektpenger til rusarbeid ute i kommunene.

1. februar gikk fristen ut for å søke.

Trude Boldermo

Trude Boldermo, enhetsleder i Rus- og Psykiatritjenesten i kommunen

Foto: Kevin Karlsen Nordnes / NRK

Usikre på fremtiden

Først i juni i år fikk Tromsø kommune svar på flere viktige søknader;

– Noen av prosjektene har det gått ut over på den måten at alle blir usikre. Når det er flere ansatte på hva som skjer fremover.

Vidar Hårvik, leder Marborg – en organisasjon for tidligere rusbrukere. I dag samarbeider de aktivt med kommunene om ettervern for sine medlemmer. Han mener dette er et problem for mange;

Slutter i jobbene

– Helt generelt er dette et problem over hele landet. At kommunene får svar på sine prosjektsøknader i slutten av juni. Det gjør at mange ting går i stå, og folk slutter i jobbene de har fordi de har en usikker arbeidssituasjon.

Vidar Hårvik, Marborg

Vidar Hårvik, leder Marborg

Foto: Martin Steinholt / NRK

– Tror du dette går ut over brukerne?

– Det er klart. Man søker i januar og får svar nesten etter sommeren. Det er jo ikke med på å gjøre tilbudet bedre til brukermassen.

– Forutsigbarheten og det å kunne planlegge er kjempeviktig. Vi jobber jo også med veldig dårlige klienter, sier Trude Boldermo.

Mange søknader

Helsedirektoratet forklarer ventetiden slik.

– Den store mengden søknader, og omfattende regelverk fører til at kommuner må vente på svar på om de får penger til rusprosjekter.

Det sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Toril Lahnstein.