Svarer på kritikken fra Ap

I svar på kritikken fra Arbeiderpartiet mot Bent Høie, sier politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc, at Høie har fulgt forberedelsene til operatørbyttet i over ett år. – Det er laget en egen tiltaksplan for å sikre beredskapen ved operatørbyttet som skisserer en rekke ekstra ressurser og en del av disse ressursene er satt inn, sier Korkunc.