Svalbard-skredet kostet 50 millioner kroner

Forsikringsoppgjøret etter skredet i Longyearbyen som ødela 11 bolighus er på 50 millioner kroner. – Vi er fornøyd med samarbeidet med forsikringsselskapet, sier huseier på Svalbard.

Snøskredet i Longyearbyen

11 hus fikk store skader og måtte fjernes etter skredet.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Arne Voll

– Skredet kostet oss 50 millioner kroner, sier Arne Voll i Gjensidige.

Foto: Gjensidige

Det var 19. desember 2015 at skredet gikk, der 11 bolighus ble ødelagt og to personer omkom. Skredet var rundt 300 meter bredt, og cirka 5.000 tonn snø løsnet fra fjellsiden.

Longyearbyen lokalstyre eide fem av boligene, selskapet Store Norske Boliger eide fem, mens det var ett privateid hus som ble ødelagt. Huseierne fikk hentet noen gjenstander fra husene sine.

Tomtene ryddet

Husene ble revet i fjor vår. Tomtene er blitt ryddet, og bygningsmassene er blitt sendt med båt til fastlandet for å bli destruert.

– Selv om dette har vært en omfattende og krevende prosess og tatt noe tid, har vi hele tiden hatt en god dialog med kundene våre, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Godt samarbeid

Tidligere daglige leder i Store Norske Boliger, Håvar Fjerdingøy sier at det har vært et veldig godt samarbeid med Gjensidige om forsikringsoppgjøret. Det gjenstår bare et par mindre avklaringer før oppgjøret er avsluttet.

Gruveselskapet har nå ikke behov for nye boliger etter omfattende nedskjæringer og oppsigelser i selskapet de siste par årene.

– Men det skal seinere diskuteres om det blir nybygg, sier Fjerdingøy.