SV ønsket fjelloven inn i landbruksmeldinga – Høyre satte ned foten

Hverken fjelloven eller andre modeller for retten til land og vann blir en del av landbruksmeldinga, som ble lagt frem torsdag,

Fjelloven
Foto: NRK

Laila Davidsen i sorte klær med hvit bakgrunn

SATT NED FOTEN: Laila Davidsen (H) og de andre partiene gikk imot SVs initiativ.

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no / Høyre

Da næringskomiteen på Stortinget i dag skulle ta stilling til lokal forvaltning, retten til land og vann, satt Høyre ned foten.

Dette til tross for at partiet under sitt landsmøte i mars bestemte at de ønsker at folk i nord selv skal få bestemme på områder der staten er grunneier:

– Vi mener at dette ikke hører hjemme i ei landbruksmelding, sier medlem av næringskomiteen Laila Davidsen (H).

– Dette er en debatt som har pågått over år, og vi mener at man må ha en egen sak til Stortinget som omhandler dette temaet.

Stortinget ber regjeringen fremme en sak som sikrer befolkningen i Nordland og Troms like rettigheter på statseiendommer som resten av befolkningen.

SVs forslag

– Går imot seg selv

Det var SV som foreslo at lokal forvalting i Nordland og Troms. De har fått en enstemmig komite med på en merknad om at situasjonen i Nordland og Troms ikke er bra, og at regjeringen ikke må finne ei avklaring.

Men de lyktes ikke med å få med resten av komiteen på formuleringen sin (se sitat over) og få saken inn i landbruksmeldinga.

SVs forslag om at Torgeir Knag Fylkesnes mener Høyre går imot sitt eget landsmøtevedtak:

– Høyre har ikke fulgt opp sitt eget landsmøte om at man ønsker lokal forvaltning i Nordland og Troms, sier han.

Knag Fylkesnes

FIKK IKKE GJENNOMSLAG: Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det var ikke bare Høyre som stemte imot SV-forslaget. Blant partiene var det kun SV som stemte for da landbruksmeldinga i dag ble behandlet.

– Det vi foreslo var at de skulle ta prinsipielt stilling til saken, at befolkningen i Nordland og Troms skal ha de samme rettighetene som befolkningen i resten av landet. Ferdig med det, sier Fylkesnes.

I dag er det Statskog som bestemmer og tar betalt på statens grunn i Nordland og Troms, mens i Sør-Norge, der fjelloven gjelder, hører dette et lokalt ansvar for demokratisk valgte fjellstyrer.

Dette betyr i praksis at folk lokalt selv bestemmer på statens grunn, og sørger for at inntekter blir værende igjen lokalt heller enn å gå til staten.

– Det er på tide at man nå begynner å konkludere og får på plass ei skikkelig løsning. Dagens situasjon er hverken reindrift, kommuner, næring eller andre tjent med. Det eneste som tjener på dette er Statskog, sier Fylkesnes.

– Går ikke imot seg selv

Laila Davidsen i Høyre er ikke enig med Fylkesnes i at Høyre går imot sitt eget landsmøtevedtak:

– Det ser Fylkesnes også i merknaden vi skriver, at vi ønsker at dette nå skal få ei rask avklaring. Landsmøtevedtaket er tydelig, så nå må vi bare få sikret at vi får en sak fremmet for Stortinget som omhandler dette temaet, og som ikke er en del av ei landbruksmelding, sier hun.