SV om strandsoneforslag: – Reinspikka Frp-politikk!

– Denne ødeleggende politikken burde vært kastet ut av regjeringen da Frp forlot den, tordner Lars Haltbrekken i Stortingets energi- og miljøkomité.

Sandvika på Kvaløya, Tromsø kommune

SV frykter for nasjonale verdier dersom forslaget til regjeringen blir vedtatt.

Foto: Anne Birgitte Fyhn

Hytter ved stranda med gjerder rundt. Boligblokker og næringseiendommer som privatiserer den nordnorske «fjæra».

Portrettbilde av Lars Haltbrekken tatt utenfor Ahus

Lars Haltbrekken i Stortingets energi- og miljøkomité reagerer sterkt på regjeringens strandsoneforslag.

Foto: Andreas Krantz / NRK

Det frykter Sosialistisk venstreparti vil skje mange steder dersom regjeringens forslag om endring av retningslinjene for bygging i strandsonen blir vedtatt.

Medlem av Stortingets energi- og miljøkomité, Lars Haltbrekken (SV), mener det regjeringen fronter, er politikken til Fremskrittspartiet.

– Selv om det mest hasardiøse partiet for nedbygging av norsk natur har forlatt regjeringen, lever politikken deres videre, sier Haltbrekken.

Ønsker lokal styring velkommen

I en spørreundersøkelse fra i fjor, mente halvparten av de spurte at de ville ha mindre utbygging av strandsonen.

Men regjeringen ønsker å gi mange kommuner handlefrihet til å bestemme selv om det skal gis tillatelser til å bygge i strandsonen. Begrunnelsen er at de skape vekst og aktivitet i Distrikts-Norge.

Ikke alle på venstresida i politikken er imot regjeringens forslag. Arbeiderpartiordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø sier at han i utgangspunktet er positiv til forslaget av en enkel årsak.

– Arbeidsplasser, konstaterer han.

Gunnar Wilhelmsen (Ap)

Gunnar Wilhelmsen er ikke imot regjeringens forslag og tror det kan bidra til arbeidsplasser.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Hans erfaring er at regelen om byggeforbud i strandsonen har fått utilsikta negative konsekvenser. Og det har hindret etablering av arbeidsplasser på steder der det er stor behov for dem.

– I bygda Lakselvbukt ønsket de å bygge et verksted, men fikk avslag fordi det lå for nær havet. For meg blir det urimelig. Vi er nødt til å kunne legge bedre til rette for utvikling av næringslivet i distriktene, sier Wilhelmsen.

Arbeidsplasser er ikke et godt argument for lokal selvbestemmelse, mener Lars Haltbrekken.

– Problemet er at det over mange år har vært en kraftig nedbygging av strandsonen. Det er ulikt i de ulike landsdelene, men her mener vi kravene må være strenge og det må søkes om dispensasjon. Det er nasjonale verdier vi snakker om, sier Haltbrekken.

– Fjæra skal være for alle

I forslaget er det lagt opp til tre soner med ulikt regelverk:

  • Sone 1 utgjør Oslofjorden, der utbyggingspresset er stort.
  • Sone 2 omfatter Sørlandskysten og områder nær byene i Rogaland, Hordaland og Trondheimsfjorden.
  • Sone 3 er distriktsområder, der det er lavere utbygging i strandsonen.

Katrine Boel Gregussen har vokst opp ved kysten i Nord-Norge. Hun mener fjæra skal være for alle.

– Man må veie opp hva som er viktigst. Man skal ta vare på naturen og sikre at folk har tilgang til strandsonen, friluftsliv og naturopplevelser. Det kan godt hende at det slår negativt ut for noen få, men det er viktigst å tenke på flertallet, mener hun.

– Men har dere ikke tiltro til at kommunestyrene kan gjøre gode vurderinger?

– Det er ikke sånn at vi ikke har tillit til lokaldemokratiet. Men som tidligere lokalpolitiker vet jeg hvor lett det er å la seg friste av næringslivet og det gode som kommer tilbake til kommunen i form av skatteinntekter og de økonomiske fordelene.

Kvinnerfleirtall på topp i Harstad og Tromsø - men ikkje i Lenvik

Katrine Boel Gregussen har vokst opp ved kysten i Nord-Norge og mener man skal ta vare på naturen.

Foto: Arild D. Moe / NRK

Vil ikke gi dispensasjon til privatisering

I Nord-Norges største by er behovet for flere boliger stort, og flere steder på Tromsøya er entreprenører i gang med å bygge boligblokker i vannkanten.

Politikerne har i en årrekke krevd at strandlinjen i de tettest bebygde områdene skal være tilgjengelig for folk flest. Drømmen har vært en sammenhengende strandpromenade rundt store deler av øya.

Men flere steder har utbyggerne reist blokker tett inntil vannkanten, til tross for at de i planleggingsfasen hadde tegnet inn en promenade. I ettertid har kommuneadministrasjonen gitt fritak for kravet om allmenn ferdsel.

Selv om arbeiderpartiordføreren gjerne vil kunne gi næringsdrivende i distriktene lov til å bygge, mener han tiden for slike fritak er over.

– Jeg kommer ikke til å gi dispensasjoner. Promenaden er for allmennheten, sier ordføreren.