Hopp til innhold

– Kan ikke bytte ut diplomater med soldater

SVs nestleder Kirsti Bergstø mener nedbyggingen av det norske generalkonsulatet i Murmansk viser en grunnleggende feil prioritering fra Utenriksdepartementets side. Tidspunktet gjør saken ekstra komplisert, sier hun.

Kirsti Bergstø, SV

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø går kraftig ut mot dagens regjering, som hun mener har utfordret naboskapsforholdet til Russland.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Bergstø reagerer kraftig på at visumavdelingen ved utenriksstasjonen er lagt ned, at diplomater er sendt hjem og lokalt ansatte har mistet jobben.

– Om Norge skal ha en rolle som nabo og brobygger, kan vi ikke bytte ut diplomater i Russland med soldater langs grensa, sier Bergstø.

Garnisonen i Sør-Varanger er styrket med et ekstra jegerkompani i 2017, samtidig som Norge reduserer sin aktivitet ved generalkonsulatet i Murmansk.

NRK kunne tirsdag melde at diplomater er sendt hjem og visumavdelingen nå er flyttet til Moskva.

– Utfordrer historisk samarbeid

Bergstø mener dette kan utfordre det historisk gode samarbeidet mellom Russland og Norge, om viktige saker som fiskeriforvaltning, miljøvern og folk-til-folk-samarbeidet i nord.

– Dette viser grunnleggende feil fra Utenriksdepartementets side, fordi det internasjonale bildet viser en økende konflikt mellom USA og Russland. Jeg er bekymret for en utvikling der Norge velger vekk dialog med Russland, samtidig som vi flytter oss nærmere USA.

UD

Utenriksdepartementet avviser påstandene.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

UD avviser påstander

Utenriksminister Børge Brende besvarer kritikken slik:

– Bergstø skaper inntrykk av at vi bygger ned vår diplomatiske tilstedeværelse i Russland. Dette baserer seg på en misforståelse. Generalkonsulatet i Murmansk bygges ikke ned, og vi nedprioriterer på ingen måte forholdet til Russland i nord.

Brende understreker at bemanningen ved konsulatet i Murmansk ikke skal reduseres.

– Vi gjennomfører en effektivisering av visumarbeidet ved våre utenriksstasjoner mange steder i verden. Dette har ikke noe med prioritering av forholdet til Russland å gjøre. At all behandling av visumsøknader i Russland nå vil skje i Moskva, innebærer ingen endring i visumpraksisen for borgere i Nordvest-Russland. Aktivitetsnivået ved generalkonsulatet i Murmansk er høyt, og det vil det fortsatt være. Bortsett fra stillingene knyttet til visumarbeidet, er bemanningen i Murmansk den samme, mens visumavdelingen i Moskva styrkes. Visumsøkere i Murmansk vil kunne levere søknadene sine på et lokalt visumsenter. Generalkonsulatet i Murmansk vil fortsatt ta imot søknader om grenseboerbevis, sier han.

Bergstø går kraftig ut mot dagens regjering, som hun mener har utfordret naboskapsforholdet til Russland.

– Det har vært veldig trist å se hvordan et historisk naboskap har blitt satt på prøve fra den norske regjeringens side gjennom en kald-krig-retorikk, sier hun.

– Vi har en forsvarsminister som har sagt at forholdet til Russland aldri kan bli det samme som før, og vi har høyrepolitikere som hevder at det eneste språket Russland forstår, er opprustning og avskrekking.

US Marines i Norge

Ikke overraskende er det militærøvelser som Battle Griffin som provoserer Bergstø, der US Marines deltok på norsk jord.

Foto: Geir Otto Johansen / Aftenposten

Balansepunkt

Bergstø mener Norge er i ferd med å bevege seg så langt bort fra Russland at det kan forrykke balansepunktet mellom å være Nato-medlem og nabo til Russland.

– Dette gjør vi ved å akseptere amerikansk tilstedeværelse på norsk jord, og ved å vurdere å være med på USAs rakettskjoldforsvar.

– Samtidig er det klart at Norge skal reagere når det pågår krenkelser mot andre land, og der folkerettsbrudd, okkupasjon og annektering forekommer. Men det er fullstendig mulig å både reagere og samtidig ha en dialog og en konstruktiv samtale, understreker Bergstø.