Første supertanker gjennom Nordøstpassasjen

Mindre is gjør det mulig for en russisk gasstanker å seile fra Europa, nord om Russland og til Asia. Og for første gang går nå en supertanker gjennom Nordøstpassasjen.

Vladimir Tikhonov

Vladimir Tikhonov er den største tankeren som noensinne har reist gjennom Nordøstpassasjen.

Foto: Shellflot.com

Supertankeren Vladimir Tikhanov er sammen med to atomdrevne isbrytere på vei fra Murmansk til Thailand via den nordlige sjørute.

Mindre is gjør det mulig for en russisk gasstanker å seile fra Europa, nord om Russland og til Asia. På den måten halveres transporttida i forhold til å gå gjennom Suez-kanalen.

Supertankeren er nemlig lastet med 120 000 tonn olje.

Konkurrent til Suez

Nordøstpassasjen

Den røde linjen viser nordøstpassasjen, mens den blå viser ruten om Suez.

Foto: Grafikk: Lene Sæter / NRK

Siden begynnelsen av august skal det være mulig å seile disse rutene uten hjelp av isbrytere. Russland håper å gjøre ruten til en konkurrent for andre ruter, som Suez-kanalen i Egypt, melder Scientific American.

I dag er ruten gjennom Suez kanalen (blå linje på kartet) en av de mest trafikkerte i verden. I fjor passerte nesten 18 000 skip gjennom kanalen.

Norske skip aktuelle for seilas

Havis

Når isen trekker seg tilbake for sommeren i arktis, åpner det seg nye muligheter.

Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt

Direktør i Norges Rederiforbund, Hanna Lee Behrens, sier at også norskeide større skip kan komme til å bruke transportruten.

– Hvis det skulle vise seg at det er mulig å ha stabil og god gjennomfart, uten høyere risiko en det vi har på ferdene i dag, så vil norske skip også kunne bruke den leden, sier Behrrens.

Hun forteller at de følger spent med på utviklingen av transporten.

– Nordøstpassasjen er veldig positiv. Det tar kortere tid. Denne båten regner med 8 til 10 dager, noe som er kortere enn å kjøre rundt Afrika eller gjennom middelhavet og Suez-kanalen.