Styrker oljevernberedskapen

Ekstra slepefartøy skal operere i nord.

I statsbudsjettet for 2010 er det 112 millioner kroner til en ny slepebåt som skal brukes utenfor kysten av Troms og Finnmark.

Dermed blir det tre slepebåter i drift, mot to i år.

Det er Trafikksentralen i Vardø som avgjør hvor båtene skal plasseres utfra sikkerhetshensyn.

Det er stor trafikk av oljetankere fra Russland langs kysten av Nord-Norge. Den ekstra slepebåten øker oljevernberedskapen langs kysten.

Stortingsrepresentant for Troms, Irene Lange Nordahl er fornøyd med styrkinga i neste års statsbudsjett.

- Dette har lenge vært et krav og ei forventing i forhold til den økte tankfarten, så jeg er veldig glad for at vi får dette på plass, sier hun til NRK.