Hopp til innhold

Regjeringen styrker tollen i nord med 15 nye arbeidsplasser

Regjeringen ønsker større kapasitet til å følge opp sanksjonsregelverket mot Russland.

Vedum på Storskog grensestasjon.

Trygve Slagvold Vedum med gavepakke til Storskog grensestasjon onsdag formiddag.

Foto: Kristin Humstad / NRK

Nå blir det 10 nye stillinger i Øst-Finnmark og det er viktig for å løse oppdraget vårt fremover, sier Tolldirektør Øystein Børmer til NRK.

Denne uken har regjeringen innvilget 15 nye arbeidsplasser til Tolletaten i Finnmark og Nord-Troms. Finansministeren mener tollen må styrkes for å ha nasjonal kontroll og trygghet på vår grense mot Russland.

Øystein Børmer, Tolldirektør

Tolldirektør Øystein Børmer.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Så langt i år har nærmere 40.000 passerte stasjonen på Storskog.

Selv om dette er betydelig færre enn før pandemien, gjør det omfattende sanksjonsregelverket jobben på grensa til Russland mer krevende.

Det å drive kontroll på håndhevelser av sanksjoner er noe tolletaten har gjort lenge, men etter Russlands angrep på Ukraina, og med de sanksjonspakkene som har kommet etter, har dette økt voldsomt i omfang, forteller Børmer.

Det blir en oppbemanning på Storskog, Neiden og Storfjord med fem årsverk hver.

Kapasitet til å følge opp sanksjonsregelverket

Dette er en konsekvens av den brutale krigen og at vi må ha kontroll over den grensen vi har mot Russland, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum i Alta. 010823.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) dukket selv opp på grensa for å presentere nyheten om mer midler til grensekontroll.

Foto: Stian Strøm / NRK

Det å overholde sanksjonsregelverket har kostet grensevakten flere titalls millioner. Derfor har regjeringen satt av 45 millioner kroner til grenseovervåkning.

Børmer er fornøyd med støtten tollstasjonen har fått fra regjeringen.

Det vil gjøre oss i stand til å løse dette oppdraget på en god måte fremover. På Storskog er det for det meste rolig, men kun når den internasjonale situasjonen tilsier det. I andre perioder som i 2015 og i 2022 så har det vært en voldsom tilstrømning, sier Børmer.

Les også Storskog: Her flykter russiske menn fra å bli sendt til krigen

En russisk statsborger på Høybuktmoen.

Tidligere har regjeringen flydd opp tollere fra andre steder Norge for å hjelpe til ved grenseovergangen, men vil de ha permanent styrking av bemanningen.

Derfor tilfører vi ti nye tollstillinger her i Øst-Finnmark og fem i Troms. Det er for å kunne ha mer kapasitet til å følge opp sanksjonsregelverket og skape arbeidsplasser, forteller Vedum.

En unike grense

I tillegg til grensepasseringer på land er tollvesenet også nødt til å kontrollere fiskefartøy til havs.

– Dette bruker vi mye ressurser på. Med de nye økonomiske midlene og stillingene skal vi fortsette løse det oppdraget fremover på en trygg måte, mener Børmer.

Transport av fisk og mat gjelder ikke sanksjonsregelverket mot Russland.

Vedum mener det er viktig å kontroll på alle personene som kommer med varene fra Russland og inn i Norge, derfor stryker regjeringen tollvesenet og politiet i nord.

Les også Ny politiutdanning i nord: – Håper flere med samisk bakgrunn vil søke

Trygve Slagsvold Vedum, partileder for Senterpartiet og finansminister. I prat med politibetjenter i Alta 010823.

Vår grense mot Russland er ganske unik, Det er en Nato-, Schengen- og riksgrense. Vi må ha kontroll og derfor styrker regjeringen vår virksomhet her.

Vi må tro og håpe at vi får en endre her framover i tiden, men i mellomtiden må vi stryke vår kontroll her.