Hopp til innhold

Føler seg mobbet og trakassert av samiske styremedlemmer

FeFo er en av Norges aller største grunneiere, men i styret pågår det en bitter personstrid med påstander om mobbing og trakassering. – Det er en isfront, sier styremedlem Bente Haug.

Bente Haug

Bente Haug mener samfunnet trenger tøffe damer som står han av selv når det stormer.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Etter Statskog er FeFo Norges største grunneier og styrer over et område like stort som Sveits. Men aldri før har det rykket så kraftig i sammenføyningene i styret som nå.

– Det er ikke spesielt hyggelig å sitte ansikt til ansikt med mennesker som mener jeg er uhøflig, frekk og respektløs. Det sitter i og jeg kjenner på det, sier Bente Haug.

Hun er styremedlem i Finnmarkseiendommen (FeFo) på åttende året.

De forvalter land og vann i Finnmark, etter at Statskog måtte trekke seg ut da Finnmarksloven ble vedtatt i 2005.

Styret består av seks medlemmer. Tre oppnevnt av fylkestinget og tre oppnevnt av Sametinget. Haug er oppnevnt av fylkestinget og har to perioder bak seg. Hun har også vært styreleder.

Foran konstitueringen til nytt styre var Haug foreslått som nestleder. Det ønsket derimot ikke de tre sametingsoppnevnte styremedlemmene. I et brev til fylkestinget, som ble lekket til iFinnmark, begrunner de tre sametingsrepresentantene hvorfor de mener Haug er uegnet.

FeFo-styret 2019

FeFo-styret før bytte av styreleder. Fra venstre: Mathis Nilsen Eira, Máret Guhttor, John Erik Pedersen, Bente Haug, Jo Inge Hesjevik og Line Kalak. Styreleder Kurt Wikan er valgt inn etter at dette bildet er tatt, mens Pedersen er gått ut.

Foto: Jan Henrik Hætta / FeFo

– Sprer fryktkultur

Brevet er signert styremedlemmene Mathis Nilsen Eira, Máret Guhttor og Line Kalak. De skriver blant annet at Haug har «en respektløs framferd i styremøter» og at «hun sprer en fryktkultur i styremøtene».

FEFO-styremøte 25.01.21

Bente Haug står i stormen. Her under siste styremøte i Lakselv sammen med Jo Inge Hesjevik oppnevnt fra fylkestinget (t.v.) og Mathis Nilsen Eira fra sametingets fløy.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Under styremøte i Lakselv 25. januar møttes styret for første gang etter at brevet var lekket til pressen. Her ble den betente saken om hvorvidt Karasjoks befolkning skal få eie grunnen i kommunen behandlet. En prinsipiell viktig sak hvor de to fløyene i styret står steilt mot hverandre.

Under møtet ble det åpenlys ordkrig mellom Bente Haug og Line Kalak, sistnevnte fra Sametings-fløya i styret.

Haug sier at det ikke var et hyggelig møte

– Ja, det er en isfront. Men jeg står i det og har en jobb å gjøre så lenge jeg sitter i styret.

Selv om hun opplever det som tøft har hun ikke vurdert å trekke seg.

– Tvert imot så tror jeg at vi trenger noen damer som meg rundt omkring. Damer som klarer å stå han av når det er veldig ubehagelig.

– Vi kan ikke gi oss selv om man blir utsatt for ting som nok på en arbeidsplass ville blitt betraktet som mobbing og trakassering, sier Haug.

– Skulle ikke ut offentligheten

Line Kalak sier at det aldri var meningen at brevet til fylkestinget skulle nå offentligheten.

– Det var ikke ønskelig å gå ut i det offentlige med den begrunnelsen som lå til grunn for at vi ikke ønsket henne som nestleder eller styreleder, sier Kalak til NRK etter styremøtet.

Line Kalak

Styremedlem Line Kalak sier at det ikke var meningen at mistilliten til Bente Haug skulle komme ut i offentligheten.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Noen dager senere utdyper Kalak:

– Man skal ikke mobbes og trakasseres i et styre. Det er alt jeg vil si.

Bente Haug mener debatten feilaktig har blitt til et «for eller imot det samiske». Og at handlingsrommet for å mene noe om det samiske er snevret inn.

– Vi konstaterer at det er en stadig innstramming i hvem som har rett til å mene noe om det samiske.

Hun mener dette vanskeliggjør debatten.

– Det er mange, også samer, som har ulike meninger som og må få lov å komme frem i debatten. Det å kvele disse og andres stemmer er en veldig farlig vei å gå for Finnmark, mener Haug.

Runar Myrnes Balto (t.v.) og Jovsset Ante Sara

Leder i Norske Samers Riksforbund, Runar Myrnes Balto, mener samer må tåle mye i den offentlige debatten.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Samer må tåle mye

Leder i Norske Samers Riksforbund, (NSR), Runar Myrnes Balto, sier i et leserinnlegg i Altaposten at han støtter de sametingsoppnevnte representantene i FeFo-styret.

Til NRK sier han at han overhodet ikke kjenner seg igjen i virkelighetsforståelsen til FeFo-styremedlem Haug.

– Ytringsfriheten og handlingsrommet for å ytre seg om samiske saker er stort. Når det gjelder samiske saker kommer nesten alt på trykk. Samene må tåle å lese angrep på seg selv som folk og som urfolk på ukentlig basis i nordnorske medier, sier Balto.

Line Kalak sier at hun hilser meninger i samiske saker velkommen. Likevel mener hun man må kunne forvente at de som uttaler seg har satt seg inn i saken.

– I den grad handlingsrommet er innsnevret, så er det nok slik at man ønsker at de som mener noe om samiske saker har satt seg inn i det de mener noe om, og har den kunnskapen som skal til, sier Kalak.

Kurt Wikan er nyvalgt styreleder i FeFo. Han sier at det ikke er noen som har skyld i konflikten internt i styret, men at den grunner i faglig uenighet.

– Vi må prøve å finne veien videre og dette er noe vi jobber med nå, sier Wikan.