Studenter og ansatte evakuert etter å ha fisket opp granat

16 studenter og seks ansatte fra Universitetet i Tromsø ble evakuert i flere timer etter funn av en bombekastergranat.

Granat

DESTRUERT: Eksplosiv ryddekompetanse fra Bardufoss ble tilkalt for å undersøke og destruere granaten som ble fisket opp av studenter og ansatte ved UiT.

Foto: Forsvarets operative hovedkvarter

Studentene og de ansatte ved UiT ble fraktet til land utpå ettermiddagen etter å ha vært evakuert i flere timer. Det var tidlig lørdag at båten «FF Helmer Hanssen» fisket opp en granat da det ble gjennomført et skrapetrekk ved Berg utenfor Tromsø.

Granaten ble senere på dagen destruert på 50 meters dyp av en bombegruppe som ble sendt fra Bardufoss.

– Kan være farlig

Pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, Brynjar Stordal, sier det er en bombekastergranat båten har trukket opp.

– Det er en granat som skytes ut med bombekaster fra bakken, og blir brukt i krigssituasjoner. Vi vet ikke noe om hvor gammel granaten er, men erfaring tilsier at slike kan være farlig etter lang tid også, sier Stordal.

FF Helmer Hanssen

EVAKUERT: Båten FF Helmer Hanssen. «KV Nordkapp» bistår.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Granaten blir behandlet som om den fortsatt er skarp og kan potensielt gå av, og derfor evakuerer vi og håndterer situasjonen slik, sier Stordal.

Det er likevel ikke uvanlig at Forsvaret blir bedt om å bistå i slike situasjoner. I snitt har de mellom 300 og 400 oppdrag hvor de må bistå og håndtere eksplosiver som blir oppdaget, sier Stordal.

Ingen panikk

Det ble en uvanlig dag for studentene som skulle lære om biologien i havet. Likevel tok alle situasjonen med ro, sier avdelingsdirektør ved fakultet for biovitenskap fiskeri og økonomi, Terje Aspen.

Han var ikke selv på båten, men har vært i kontakt med de om bord.

Helmer Hanssen evakuering

Båten FF Helmer Hanssen eies og driftes av UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Lars Sigrud Eide

– Det er ingen tegn til panikk. De ble alle samlet på et trygt sted i båten. Studentene var helt rolige og kjedet seg kanskje heller, sier Aspen, som understreker at situasjonen var udramatisk.

Studentene og de ansatte skulle egentlig ut på tokt for å skrape havbunnen for å finne skjell og andre marine arter de kunne studere. Men funnet av granaten endret planene.

– Man kan trygt si at det var en spesiell dag for studentene, sier Aspen.