Strøm- og nettbrudd på UiT

Både telefoner, datasystemer og nettsiden til UiT Norges arktiske universitet ligger nede. Kommunikasjonsdirektør Asbjørn Bartnes sier de ikke vet årsaken og det jobbes med å løse problemet. Det kan imidlertid enda ta litt tid. – Alle påbegynte og pågående skoleeksamener gjennomføres som planlagt. Hjemmeeksamener med innleveringsfrist i dag kl. 14 har fått utsatt frist til kl. 16.